Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата


Основно конкурентно правило е, че по-широкият и по-развит в дъл­бочина продуктов микс осигурява по-добри пазарни позиции на фир­мата. Като се използват резултатите от стратегическия анализ, прогнозата за продажбите и маркетинговите проучвания следва да се вземе планово решение кои продуктови серии трябва да бъдат увеличени, създадени, под­държани и премахнати.

2. Маркетингови решения по отношение на стоковата политика на фирмата

Асортиментата серия (стокова линия) обединява група продукти, кои­то са свързани поради сродната си функция, продават се па едни и същи групи клиенти, предлагат се но един и същ начин или образуват обособен целеви обхват.

При планирането трябва да се вземат предвид продажбите и печал­бите от продуктовата серия и се съпоставят с тези на конкурентите. Плано­вите решения се насочват към: определяне на оптимална дължина, модер­низация и открояване на продуктовата серия.

Оптималната дължина на асортимента се определя чрез кри­терия печалба - тя е къса, ако чрез разширяването й може да се увеличи печалбата, и е прекомерно дълга, ако увеличение на печалбата може да се постигне чрез премахване на продуктови единици.

При добавянето на нови продуктови единици трябва да се пресмет­нат допълнителните разходи за дизайн и инженеринг, за материали и про­мяна в производството, за обработка на поръчките, за транспортни разхо­ди и разходи за промоция на новия продукт.


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала