Неделя, 31- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Маркетингови решения и подходи при разработване на стокова политика на фирмата


Необходимо е да се отбележи следното: стратегиите за управление на компанията са в корелация с развитието на самия продукт. С други думи, решенията, които компанията взима зависят от продукта, неговия цикъл, степента му на възприемане от потребителите и пр. В този смисъл, са възможни следните управленски стратегии за развитие на стоковия микс във фирмата:4

Стадий “Внедряване”

В стадий “Внедряване” от жизнения цикъл на продукта могат да се прилагат четири типа стратегии съобразно равнището на стимулиране на обема на пласмента и на ценовото равнище, фиксирани от фирмата при появяването на новия продукт на пазара.

Стратегия на интензивен маркетинг.

При излизане на пазара на нов продукт фирмата установява висока цена и висока цена на разходите по стимулиране на продажбите. Чрез високите цени тя се стреми да получи най-голяма възможна печалба и в същото време да прави много големи разходи по насърчаването на продажбите с цел да убеди потенциалните потребители в предимствата на стоката и изгодата, която те ще получат от и след нейното закупуване. Тези високи разходи по стимулиране на пласмента са един от пътищата за постигане на маркетинговата цел на този етап – проникване и установяване на пазара. Интересно е в кои случай и при какви условия е оправдано прилагането на тази стратегия? Това става в случаите, когато:

Голяма част от потенциалните потребители не са осведомени за продукта и не го познават;


Материала е изпратен от: Миланка Димитрова
Изтегли материала