Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Матрица на Дженерал Електрик-Маккинзи


Матрица на Дженерал Електрик - МакКинзи


1. Определяне на бъдещата привлекателност (атрактивност) на стратегическата бизнес зона (СБЗ)

Върху бъдещата привлекателност на СБЗ влияят следните три фактора:

 • бъдещ ръст на търсене

 • бъдеща рентабилност

 • бъдеща нестабилност


За да определим бъдещия ръст на търсене е необходимо:

 • да разкрием сложилите се тенденции в досегашният ръст на търсене

 • да разкрием факторите способни да променят сложилите се тенденции в ръста на търсене. Разкриването на тези фактори става на базата на предварително разработените прогнозни сценарии за развитието на съответната стратегическа бизнес зона

 • като се отчита влиянието на факторите способни да променят сложилите се тенденции в ръста на търсенето се определя бъдещия ръст на търсене в стратегическата бизнес зона.


Бъдеща рентабилност в стратегическата бизнес зона - за да се определи бъдещата рентабилност:

 • определят се сложилите се тенденции в рентабилността

 • на базата на прогнозния сценарий се определят факторите които могат да променят сложилите се тенденции в рентабилността

 • на тази база се определя бъдещата рентабилност в стратегическата бизнес зона


Бъдеща нестабилност - за да се определи е необходимо:

 • да се разкрият събитията във външната среда на стратегическата бизнес зона, които могат да променят настоящето равнище на нестабилност

 • да се разкрие кои от тези събития създават благоприятни възможности или шансове за бизнеса в тази стратегическа бизнес зона и кои от тези събития създават заплахи. Ако заплахите са повече от благоприятните възможности оценката е за увеличаване на бъдещата нестабилност пред стратегическата бизнес зона


2. Оценка на конкурентния статус на фирмата в дадена стратегическа бизнес зона. Бъдещия конкурентен статус на фирмата за дадена стратегическа бизнес зона се определя като резултатна от три стратегически норматива:

 • стратегически норматив на капиталните вложения

 • стратегически норматив на конкурентните стратегии

 • стратегически норматив на мобилизационните възможности на фирмата


БКС = SH квл * SH кон.стр. * SH моб.възм.


а) Стратегически норматив на капиталните вложения: може да се движи от нула до единица. Колкото по близко до нула е този норматив толкова е по слаб конкурентния статус на фирмата в тази стратегическа бизнес зона по линията на капиталните вложения и следователно фирмата може да увеличи своя конкурентен статус чрез допълнително инвестиране на капитални вложения. Колкото по близко до единица е този норматив толкова по малки възможности има фирмата да увеличи своя конкурентен статус в съответната стратегическа бизнес зона по линията на капиталните вложения.Материала е изпратен от: Красимир Йозов
Изтегли материала