Събота, 11- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Други

Матрица на Дженерал Електрик-Маккинзив) определяне на стратегически норматив на мобилизационните възможности на фирмата: мобилизационните възможности това е способността на фирмата да реализира една или друга конкурентна стратегия.

Оптималните мобилизационни възможности - това е способността на фирмата да реализира оптималната конкурентна стратегия.

Мобилизационните възможности могат да се установят като се направи анализ на основните компоненти на потенциала на фирмата - анализ на потенциала на общото управление, на финансовото управление, на маркетинга, на производството и на НИРД.

Стратегическия норматив на мобилизационните възможности се определя като отношение между мобилизационните възможности да се реализира фактическата конкурентна стратегия и мобилизационните възможности да се реализира оптималната конкурентна стратегия.


Недостатък на матрицата на МакКинзи - Дженерал Електрик е:

  • че описва ограничен брой ситуации

  • че дава еднозначни съвети, които не винаги са изпълними


Съвета от полето на въпросите Разшири заетата позиция! може да не е изпълним, ако фирмата е закъсняла фатално в сравнение със своите конкуренти по отношение на навлизането на тази стратегическа бизнес зона.

Съвета на звездите Задръж заетата позиция чрез инвестиране! може да не е изпълним ако фирмата вече е достигнала оптималния размер на капитални вложения в тази стратегическа бизнес зона и/ или има други стратегически бизнес зони които биха осигурили по-висок доход от капитала.


Материала е изпратен от: Красимир Йозов
Изтегли материала