stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-16 06:46:49 [path_image] => /ufiles/2/95/100978/mehanichen-systav-tekstura-na-pochvite-1.png [article_excerpt] => ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград Природо-математически факултет _Катедра “география, екология и опазване_ _на околната среда”_ _Р е ф е р а т _ _ТЕМА: Механичен състав(текстура) на почвите_ Съдържание * Същност на механичен съсътав на почвата-с.139 * Механични елементи= агрегати- с.140 Класифик [meta_keywords] => неофит,рилски,благоевград,природо,математически,факултет,катедра,география,екология,опазване [cat] => История [cat_id] => 23 [scat] => 0 [art_id] => 100978 [title] => Механичен състав (текстура) на почвите [article_page] => 1 [article_html] =>ЮЗУ “Неофит Рилски” – гр. Благоевград


Природо-математически факултет


Катедра “география, екология и опазване


на околната среда”

Р е ф е р а т
ТЕМА: Механичен състав(текстура) на почвите
Съдържание

[url] => istoriq [cpages] => 16 [image_path_1] => /ufiles/2/95/100978/mehanichen-systav-tekstura-na-pochvite-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/95/100978/mehanichen-systav-tekstura-na-pochvite-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Панайот Димитров [user_id] => 2272 )