Сряда, 20- ти Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

МЕХАНИКА НА МУСКУЛИТЕ


МЕХАНИКА НА МУСКУЛИТЕ


При съкращаване на мускулите настъпват скъсяване и задебеляване на мускулното тяло, в резултат на което се извършват редица химични процеси и определена работа движение в частите на тялото. За да придвижат една или друга част на тялото, мускулите винаги се прехвърлят над една или повече стави. Всеки мускул има две залавни места единият край се залавя от едната страна на ставата обикновено проксимално, а другият от другата дистално. Най-често началното залавно място е неподвижно (punctum fixum), а крайното подвижно (punctum mobille). Двете точки обаче могат да сменят, местата си в случаите, когато се фиксира подвижната точка, а се освободи неподвижната, което е от съществено значение за увеличаване възможностите за по-разнообразни движения в човешкото тяло. При съкращаването на мускулите се създава подемна сила, насочена към подвижната точка, поради което тя се придвижва и доближава към неподвижната.

По-голямата част от мускулите в човешкото тяло действат върху кости, които са съединени чрез стави и изграждат във физичен смисъл лостове. Както при лостовете в механиката, така и тук се различават опорна точка, точка на съпротивлението (натоварването) и точка на приложение на силата. В зависимост от разположението на точката на натоварването се различават два вида лостове двураменен или лост от първи род и еднораменен или лост от втори род.

В човешкото тяло лост от първи род се среща рядко. Като пример за лост от първи род можем да посочим ставното свързване между първия шиен прешлен и тилната кост. Главата, свързана с гръбначния стълб, стои в равновесие и се движи напред и назад по правилата на лоста от първи род. Опорната точка при тази става е разположена между приложните точки на двете сили, в случая мускулите по задната и предната страна на ставата. Тъй като при лост от първи род се осъществява равновесие, той се нарича още лост на равновесието (фиг. 116).

При лост от втори род (еднораменен) точката на натоварването и точката на приложение на силата се разполагат от едната страна на опорната точка. На него се различават две разновидности: при първата разновидност точката на натоварването лежи между опорната точка и точката на приложение на мускулната сила (фиг. 117). Такъв лост представлява ходилото. При него опорната точка са предните краища на предходилните кости, а точката на приложение на силата при повдигане на тялото пада върху въргата на петната кост. Точката на натоварването (тежестта на тялото) се намира върху най-издигнатата част на ходилния свод скочната кост. Най-често в човешкото тяло се среща втората разновидност на лоста от втори род. При нея точката на приложение на силата се намира между опорната точка и точката на натоварването (фиг. 118). Такъв лост представлява предмишницата. При нея опорната точка е лакътната става, а точката на приложение на мускулната сила (двуглавият мишничен мускул и др.) се разполага между опорната точка и точката на натоварването,


Материала е изпратен от: Пена Тодорова
Изтегли материала