Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Механизъм за управление на фондовата борса и за спазване правилата на играта


При осъществяването на борсовата търговия е необходимо да се вземат под внимание някои общи правила, свързани с извършването на сделки с ценни книги. Участниците в тази търговия могат да бъдат само инвестиционни посредници – членове на съответната фондова борса. Те сключват и изпълняват сделките въз основа на конкретните поръчки от страна на инвеститорите – техни клиенти, чрез действията на физически лица – борсови посредници.

Най-често инвестиционните посредници действат като “брокери”, т.е. за сметка на своите клиенти или от тяхно име като техни представители, или от свое име като комисионери въз основа на сключени отделни договори с всеки от тях, съобразени с известните на всички инвеститори и одобрени от комисията общи условия на конкретния инвестиционен посредник. При неизпълнение на своите задължения по тези договори, инвестиционните посредници дължат обезщетение за причинените в резултат на неизпълнението вреди.

Фондовата борса има право да изисква по всяко време от емитента на приети за борсова търговия ценни книжа, предоставянето на информация, която смята за необходима за осъществяването на борсовата търговия или за защита на инвеститорите.

Фондовата борса може да прекрати временно или окончателно сделките с приетите за търгуване ценни книги, ако прецени, че това е необходимо за защита на инвеститорите и за стабилност на фондовия пазар, както и в други случаи, посочени изчерпателно в борсовия правилник.

Една статия във в-к “Капитал” от 1997 г. казва: “изглежда, че борсовата търговия наистина ще започне на 21 октомври, което всъщност е точно една година след като тя бе спряна от комисията по ценни книжа и фондовите борси. Скептиците смятат, че след първоначалния бум ще настъпи затишие, поне докато не се предоставят отлични условия за работа на институцията”.


Материала е изпратен от: Петър Милков
Изтегли материала