Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Международен експортен мениджмънт


Проучване на международните пазари на зърно, маслодайни култури и биодизел

Преди да се премине към реалното проучване на международните пазари на зърнени и маслодайни култури и биогорива е определена информацията, която се търси, а именно данни за потреблението на гореспоменатите ресурси през последните 5 години и реалните експортни възможности, тъй като проучваната фирма – Зърнени храни България АД има налични мощности за вътрешна и регионална експанзия, липса на сериозна конкуренция от страна на големите международни компании, ниска задлъжнялост (собствен капитал над 50% от активите).


При проучването е използвана информация от следните web – сайтове:

www.zarnenihrani.com

www.analysyis.elana.net

www.investor.bg

www.zarnobaza.com
ДОКЛАД


на тема:

МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ НА ЗЪРНО,МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ И БИОДИЗЕЛ "Зърнени храни България" АД е създадена върху традицията и активите на ДСО "Зърнени храни". По време на периода на преход към пазарна икономика 1997-2000г.,"Зърнени храни" е приватизирана на части. Акционерите на "Химимпорт" АД, съзнавайки важността и потенциала на селското стопанство в България, започват преди 10 години, още в периода на приватизация и ликвидация, процес на възстановяване на активите и функционалната цялост на "Зърнени храни". Операционният модел на "Зърнени храни България"АД покрива всички дейности от кредитиране на фермерите с парични средства, горива, торове и препарати до създаване на краен продукт като бутилирани масла, маргарини, дресинги и биодизел. През 2003 г., след закупуване на активите на бившия маслодобивен завод в гр.Провадия, "Слънчеви лъчи България" АД започва производствена дейност. През 2003-2005г. са възстановени и модернизирани производствените мощности. В унисон с Европейската директива за възобновяеми енергийни източници 2003/30/ЕС, през 2006г. Дружеството инвестира в напълно автоматизирана линия за производство на биодизел с капацитет от 100 000т. годишно. Оборудването е доставено от водещата европейска фирма Де Смет - Балестра. "Зърнени храни България"АД е публично дружество, чиято стратегическа цел е създаване на блага за обществото, все по-добро обслужване на клиентите, предоставяне на оптимални възможности за труд на служителите и вземане под внимание мнението на акционерите. Ценностите, върху които се крепи техният бизнес са: фокус върху фермера и клиента, предприемчивост и иновации, лоялност и доверие. Представянето си те измерват чрез мотивирани и ангажирани служители, доволни партньори, растеж и печалба.

Към 10.12.2007 “Химимпорт” АД притежава заедно с дъщерните си дружества 97% от “Зърнени храни България” АД.

"Зърнени храни България" АД е вертикално интегрирана агробизнес компания, оперираща във всички звена от веригата фермер – потребител:

• предоставяне на услуги за фермерите, дистрибуция на торове и препарати;

• съхранение и търговия със зърнени и маслодайни култури;

• преработка на маслодайни семена;

• производство и дистрибуция на бутилирано слънчогледово олио под марката „Слънчеви лъчи”

• производство на биодизел –стартира през март 2008 г.

• логистика – транспорт и пристанищна дейност.


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала