Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Международен експортен мениджмънт


- набиращото сила въвеждане на нормативни изисквания за

задължително смесване, независимо от нивото на цената на

биогоривата

• растящи темпове на повишаване на цените на земеделските продукти в световен мащаб, породено както от страна на търсене, така и от страна на предлагане:

• засиленото търсене на суровини за производството на биогорива съвпада с нарастване на търсенето земеделска продукция за консумация поради растящото население и повишаването на икономическото благосъстояние

• ситуацията с предлагането на класическите земеделски продукти се влошава допълнително от няколко лоши сезона, което рефлектира върху значително намаляване на световните запаси

• Поне към настоящия момент значителното нарастване на цените на основни земеделски култури не успява да изиграе ролята на ограничител на търсенето – повишаването на ценовите равнища е съпроводено с нарастване на търсените количества.

• Оценките в световен мащаб са, че търсенето на растителни масла ще продължава да нараства с високи темпове. Нуждите на производителите на биодизел в частност ще поддържат търсенето на растителни масла на високи нива поради въвеждането на изискване за задължително смесване в редица държави. Така на пример само в САЩ се очаква през 2007/2008г. производствения капацитет да скочи от 2.7 до 7.7 млн.т.; в същото време наличният към края на 2007г.

капацитет в ЕС (който е основният производител и потребител на биодизел в света) е натоварен едва 50-55%.

•Предлагането на растителни масла в световен мащаб вече близо 25години (от 1983г.) регистрира рекордни стойности всяка поредна година, като средния темп на нарастване за последните 10г. е 5.3% (по данни на USDA и Toepfer International)

При определянето на количеството конвенционални горива е отчетена очерталата се през последните години тенденция на намаляване на използваните бензини, за сметка на увеличеното потребление на дизелови горива. За периода 2005-2020г. средногодишното намаление в потреблението на бензините е 2.2%, като в същото време потреблението на дизеловите горива нараства с 5.6% годишно. За 2005г. общия енергиен баланс


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала