Вторник, 4- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Международен експортен мениджмънт"Зърнени храни България" АД е :

• най-големият купувач и търговец на зърнени и маслодайни култури в България;

• най-голямата мрежа от силози, формиращa 35% от регистрирания капацитет за зърносъхранение в България;

• вторият най-голям производител и дистрибутор на бутилирано олио в България.

След стартиране производството на биодизел, "Зърнени храни България" АД става най-големият производител в страната. Капацитетът от 100 хиляди тона биодизел годишно формира близо 60% от общия капацитет в България.

Операционният модел на Дружеството предопределя възможността му за участие на три отделни пазара (пазара на зърно, на хранителни продукти и на биогорива). Това дава възможност на "Зърнени храни България" АД да максимизира резултата и да намали риска в дейността си.

"Зърнени храни България" АД притежава 18 зърнобази, разположени в основните зърнопроизводителни региони на страната. Общият капацитет за зърносъхранение, контролиран от Дружеството е 700 хиляди тона, което е 17% от общата вместимост и 35% от регистрираната вместимост в България. Географското разположение на Дружеството определя уникалната възможност да изкупува зърно и маслодайни семена в цялата страна. Това предоставя на "Зърнени храни България" АД значително конкурентно преимущество и намалява риска от провал на реколтата в определени региони от страната. Значителна част от активите на Дружеството са разположени близо до границата с Румъния и могат да съхраняват стока, изкупена в основния зърнопроизводителен регион на Румъния – Северна Добруджа. Зърнобазите са позиционирани в близост до основните експортни коридори, използвани за превоз на зърно – Черноморските и речни пристанища, както и жп-връзката с Турция (Свиленград-Капъкуле).Пазари

"Зърнени храни България" АД оперира, както на местния, така и на международните пазари. Единствената дейност на Дружеството, която е изцяло насочена към локалния пазар, е дистрибуцията на торове и препарати за фермерите. Основните пазари за износ на зърно са страните от Средиземноморския регион, северна Африка, Близкия изток

и Турция. Клиенти на "Зърнени храни България" АД са както големите мултинационални компании Каргил, Бунге, Гленкор, Нидера, Драйфус и др., така и преработватели и търговци от страните вносителки.

Конкурентни преимущества

• Вертикално интегриран операционен модел.

• Географски и продуктов баланс.

• Голям капацитет.

• Синергия с дружествата от групата на „Химимпорт”.

• Близък контакт с фермерите и достъп до реколтата.

• Логистика.

Изкупуване и търговия със зърнени и маслодайни култури

"Зърнени храни България" АД е най-големият купувач и търговец на зърно, опериращ на територията на страната. Изкупеното от Дружеството количество зърно и маслодайни семена за сезон 2006/07 е над 300 000 тона, близо 5% от общото земеделско производство. Очаква се приходите от търговия със зърно да формират 50% от общите приходи на дружеството през следващите 5 години. В търговията със зърно се включват дейностите по изкупуване, съхранение и логистика на зърнено и маслодайни семена. Стоките, с които търгува Дружеството са пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. "Зърнени храни България" АД се стреми да изкупува директно от фермерите, разчитайки изцяло на собствената си търговска структура. Част от стоките се изкупуват в собствените зърнобази на Дружеството, където се съхраняват. В зърнобазите стоките се окачествяват и разделят според качеството, което помага за отделянето на партиди с високо качество и впоследствие продажба им на по- висока цена. От силозите стоките се транспортират към пристанищата за износ, а маслодайните семена - към завода за преработка. "Зърнени храни България" АД оперира 18 силоза с капацитет 700 хиляди тона, разположени във всички зърнопроизводителни региони.
Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала