Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Международен експортен мениджмънт


Конкуренти

Дял в изкупуването и търговията със зърно 2006/07

  • Зърнени храни България 5,0%

  • Бисер олива 4,9%

  • Папас олио 4,1%

  • Зърнени храни Сс 3,5%

  • Коримекс 3,0%

  • Октопод 2,8%

  • Булагро 2,6%

  • Витагрейн 2,6%

  • Фарин 2,3%

  • Луи Драйфус България 2,3%

Основните конкуренти на "Зърнени храни България" АД в търговията със зърно в България са Папас олио и Бисер олива.

Папас олио

Имат седем зърнобази и маслодобивни заводи в страната с общ капацитет за съхранение - 300 хил. тона и маслодобив – 150 хил. тона. Участват активно в дистрибуцията на торове, изкупуването и износа, имат малка търговска структура.

Бисер олива

От август 2007г. - 48% е собственост на “Рисойл”, Украйна. Притежават маслодобивно предприятие в гр. Стара Загора с капацитет: съхранение – 50 хил. т. и маслодобив – 80 хил. т. /в процес на обновяване на оборудването и увеличение на

капацитета на маслодобива до 180 хил.т./. Участват активно в изкупуването и износа на зърно, имат малка търговска структура.

ЛОГИСТИКА

Логистиката е свързващо звено между всички компоненти в операционния модел на „Зърнени храни България” АД. Достъпът до транспортни коридори е от жизнено важно значение за повишаване на оперативността и намаляване на разходите по транспортиране и товарно-разтоварни дейности в зърнобазите и пристанищата, като също подпомага експортната експанзия на фирмата. „Зърнени храни България”АД е собственик на 75% от „Порт Балчик” АД,

притежаващ 20-годишна концесия на пристанище Балчик. Товарооборотът за 2006г. е 201 000т. насипни товари, а за 2007г. надхвърля 210 000т. “Зърнени храни България”АД ще участва активно в изграждането на пристанище “Леспорт”. Това ще позволи на фирмата да има по-добри цени на претоварните дейности, обхващащи насипни товари (пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица) и на течни товари (растителни масла и биодизел). Товарооборотът на пристанище “Леспорт” за 2006г. е 342 000т., а към края на 2007г. е над 400 000т.


СИНЕРГИЯ

Едно от най-важните предимства на "Зърнени храни България" АД е синергията, която осъществява с другите дружества от холдинга "Химимпорт" АД. Това позволява покриване на широк спектър от услуги за клиентите и получаване възможно най-добри условия за основни стоки и услуги в зърнения бизнес. Това води до намаляване на рисковете и до по-големи финансови резултати.


ЦЕЛИ

Целите на Дружеството към 2012г. са:

• 10% пазарен дял в изкупуването на зърнени култури

• 33% пазарен дял в изкупуването на маслодайни култури

• 33% пазарен дял в растителните масла за хранителни цели

• 66% пазарен дял в биодизела.


БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2009-2012 г.


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала