Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Международен експортен мениджмънт


В следващите таблици са представени основните моменти в бизнес плана на дружеството за 2009-2012г. Бизнес планът (БП 2009-2012г.) е базиран на текущите възможности и активи на компанията, включително посочените по-долу инвестиции. Дружеството продължава активно да анализира възможностите за придобивания на други дружества в отрасъла или в свързани отрасли, както и навлизане в земеделското производство като елемент от стратегията за по-висока сигурност на доставките.
Таблица 1: Бизнес план


в хил. лв. 2009E 2010E 2011E 2012E

Обем /хил. тона/ 719 939 1058 1 217

Продажби 446 365 597 693 693 360 756 800

Разходи за продажби 406 758 545 865 624 837 673 151

Печалба от дейността 39 607 51 828 68 523 83 649

Печалба от дейността /Продажби 8.9% 8.7% 9.9% 11.1%

Финансови разходи 2 3 829 3 170 3 923 4 529

Амортизация 1 025 1 265 1 505 1 505

Печалба преди данъци 34 753 47 393 63 095 77 615

Нетна печалба 31 278 42 653 56 785 69 853

Таблица 2: Динамика на физическите обеми


хил. тона 2009E 2010E 2011E 2012E

Изкупуване

Маслодайни семена 290 360 450 520

% от реколта 27% 31% 35% 36%

Зърнени култури 430 540 630 720

% от реколта 7% 9% 10% 11%

Продажби

Биодизел 99 162 198 198

% пазарен дял (*) 58% 70% 66% 66%

Рафинирани масла 15 21 27 30

% пазарен дял 17% 23% 30% 33%

Маслодайни семена 110 72 50 52

Зърнени култури 410 510 610 720

Шрот 55 134 123 157

Минерални торове 30 40 50 60Изчисленият пазарен дял при биодизела е базиран на фактическо производство, не на инсталиран капацитет. По оценки на Дружеството капацитета за фактическо производство в България е 300 хил. тона на базата на местни суровини. Според информация от Доклад за 2006 г. на Република България пред Европейската Комисия за прилагането на Директива 2003/30/ЕС на Европейския Парламент и Съвета от 8 май 2003г. към 2010г. инсталираният капацитет се очаква да достигне 415 хил.тона. Предвид очакваното по-слабо развитие на вътрешното търсене спрямо наличното производство, Зърнени храни България очаква да изнася над 40% от производството на биодизел. Инициирани


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала