Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Международен експортен мениджмънт


са предварителни търговски разговори с водещи дистрибутори на горива в региона (Лукойл, Петрол, ОМВ, Шел, Ромпетрол и др.). Като допълнение на пазара в съседните държави (Румъния и Гърция) се проучват възможности за износ в страните от Средиземноморския регион (Испания, Италия) и Холандия.


Таблица3: Структура на приходите


% от приходите 2009E 2010E 2011E 2012E

Търговия със зърно 50% 39% 37% 39%

Биодизел 36% 44% 46% 42%

Рафинирани масла 6% 6% 7% 7%

Шрот 3% 6% 4% 5%

Торове и препарати 5% 5% 5% 6%

Съхранение 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%


Очакваните маржове по дейности са:

• Биодизел: 13-14%

• Рафинирани масла: 16-17%

• Търговия със зърно: 7-8%

• Торове и препарати: 10-11%
ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ

Прогнозите за развитието на Дружеството се базират на редица допускания. По- важните – динамиката на реколтата, цените и планираната инвестиционна програма – са представени по-долу. Представена е и информация как промяна в допусканията би се отразила на резултатите на Дружеството.


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала