stdClass Object ( [ddate] => 2019-02-06 04:09:10 [path_image] => /ufiles/2/148/154233/mejdunaroden-marketing-14-2.png [article_excerpt] => Международен маркетинг 1. Как оценявате ефективността на постиженията на въпросните фирми като метод за позициониране на продуктите им в съзнанието на потребителите Въздействието чрез промяна на марката е изключително ефективно, особено за продукт като Кока - Кола, които има съответните позиции на п [meta_keywords] => международен,маркетинг,как,оценявате,ефективността,постиженията,въпросните,фирми,като,метод [cat] => Маркетинг [cat_id] => 68 [scat] => 36 [art_id] => 154233 [title] => Международен маркетинг [article_page] => 4 [article_html] =>

В случая, обаче, съществува риск от неправилно декодиране на идеите, които се съдържат в посланието.

3. Определете вида на позициониране в приведените резултати от фестивала /силно, слабо, съмнително/

По отделни направления, позиционирането на резултатите може да се представи в следващата таблица:

Таблица 1. Оценка на позиционирането

Кампания

Оценка на позиционирането

Забележка

„Кока кола” – обновление на марката

Силно

Компанията има изключително стабилни позиции, което се обяснява с трайните позиции, които фирмата има на отделните пазари. Ето защо, обновяването на марката може да доведе само до трайни и устойчиви резултати

Индийска рекламна агенция JWT – призоваване към национална принадлежност

Силно

Обикновено, рекламните кампании, които позиционират върху националната принадлежност се отличават с успех. В случая, се счита, че мотивът на посочената кампания- акцент върху индийската национална принадлежност е избран много подходящо


Кампанията за нов модел фотоапарат на Canon – радиореклама

Съмнително

Фотоапаратите са продукти, които са свързани с високотехнологичната дейност. Обикновено, техните ползватели са индивиди, които използват модерни и съвременни технологии, ето защо, се счита, че рекламната кампания би имала много по висок успех при онлайн представяне.

Марка UNIQLOCK -онлайн реклама

Силно

Онлайн рекламата е сред най- прогресивните реклами, което обуславя успеха й

DOBO-Южна Африка – свързане на рекламата с деца


Слабо

Свързването на дадена рекламна кампания с деца крие съществени опасности от неразбиране на рекламното послание

Кампания за пенсионни фондове

Слабо

Психологията на младите хора често не позволява анализи за силно изнесени дейности напред във времето. Ето защо, независимо от използването на модерни технологии, има риск, посланието да не се приеме от таргет групата

BBDO New York – кампания за телевизия

Силно

Медийната реклама на телевизията е изготвена имайки предвид както продукта, така и съвременните тенденции в рекламния бизнес.4. Приведете подходящи примери за български фирми с успехи в рекламния бизнес с цел позициониране на продукта

Оргахим АД е най-големият производител в България на бои, лакове, лепила и смоли, и единственият производител на фталов анхидрид. Дружеството притежава 12 търговски марки, в това число “Фасаген”, “Алутин”, “Балкид”, “Рувипласт”, “Винакол”, “Хамелекон”, “Protecta”, “Mefisto”, “Леко”, “Благо”, “Интерин” и “Еманел”.

[url] => marketing [cpages] => 9 [image_path_1] => /ufiles/2/148/154233/mejdunaroden-marketing-14-2-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/148/154233/mejdunaroden-marketing-14-2-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Петър Альошев [user_id] => 16292 )