Пон, 2- ри Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграцияШвеция (4)

0.70

0.09

1.48

1.441. Цифрите в скоби показват броя на включените при изследването банки. За Япония са включени 13 банки за 2002 г., след като са протекли операции по сливане на банки; Фискални години.


Източник: BIS 73rd Annual Report. Basel, June 2003, p. 122.Европейските банки се развиват по правило не така динамично като тези в САЩ, но доходите от лихвени проценти и други такива остават на добро равнище, като провизиите в ликвидни средства на банките за покриване на загуби от предоставени кредити нарастват твърде слабо. Печалбите на банките се повишават при някои инвестициионни проекти, при които има възможност да се намалят разходите чрез вложения в нови технологии, преструктуриране и рационализиране на операциите в рамките на политиката им за консолидиране на финансовите средства през 90-те години.


4. Видове банкови представителства зад граница


С цел предоставянето на международни банкови услуги банките изграждат различни подразделения. Те са:


q Представителство с небанков профил, което се създава в други държави. Те нямат право да приемат депозити, да дават кредити, да се занимават с предоставянето на средства, да акцептират трати или полици, да осъществяват операции на международните парични пазари и да поемат задължения по кредити на банката–централа. На практика те дори не могат да отпускат ликвидни средства, да осребряват пътнически чекове, даже такива, емитирани от банката-централа. Основната им функция е оказването на информационни услуги.


q Банкови отделения, които са разположени във “фискални оазиси”. Това е най-достъпният начин за навлизане в международната банкова практика. Задграничното банково отделение не осъществява контакти с клиенти, а се занимава с провежданите от банките различни международни финансови операции. Към тях се отнасят: междубанкови сделки с финансови инструменти на паричния пазар, най-вече на евродоларовия; покупка и продажба на чужда валута, както и придобиване на малки дялове в синдицирани кредити. Основните изисквания за откриване на такова отделение е наличието на изгодно местно данъчно облагане на банковите операции, либерално законодателство, относно конвертирането и превода на суми в чужда валута, опростено законодателство на банковата дейност, стабилна вътрешноикономическа обстановка и добри телекомуникации.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала