Пон, 2- ри Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграцияq Банки-кореспонденти. Големите банки поддържат кореспондентски отношения с банки на различни държави, като по този начин обезпечават международните им операции или банкови услуги. Към тях се отнасят:акцептирането на трати, заплащането на акредитиви, предоставянето на информация за кредити, приемането на плащания и изплащането на суми, инвестирането на международните парични пазари. Най-голяма част от международните кореспондентски услуги представляват операциите по плащания или получаване на суми във връзка с вносно-износни сделки. Банките-кореспонденти се занимават и с предоставянето на доверителна информация на банките на вносителя и на износителя.


q Чуждестранни филиали на банките. Те участват в най-голяма степен в международните операции. Чуждестранният филиал е самостоятелно подразделение на банката-централа зад граница. Кредиторите на филиала имат право да удовлетворяват своите искове за сметка на активите на цялата банка, а кредиторите на банката-централа – за сметка на активите и на чуждестранните филиали. Депозитите в местни и чужди филиали се отнасят по един и същи начин към задълженията на банката. Поради това и установяването на резервните позиции се основава на общата им сума. Дейността на чуждите филиали се ръководи от законите на държавата, в която се намира банката-централа, и от нормативната база на държавата, където е филиалът.


q Задгранични дъщерни банки. Това са самостоятелно регистрирани дружества или компании, напълно или частично принадлежащи на банката-централа или на банковия холдинг. По правило дъщерната банка е национална банка, което й дава възможност освен да извършва депозитни операции, да привлича и допълнителни средства от местния паричен пазар и да проникне навътре в икономиката и търговията на държавата. Задграничните приобщени банки-(филиали) са финансови институции, подобни на задграничните дъщерни банки. Регистрирани са в страната, но не се контролират от чужди задгранични банки. Контролният пакет акции може да принадлежи на местни лица.


q Международни банкови агенства. Международните банкови улеснения (International Banking Facilities) в практиката се обслужват (предлагат) от агенства, които оперират с депозитни инструменти, емитирани от чужди и от големи местни банки. От гледна точка на организацията международните банкови агенства не са финансови институции. Те са отчисления от активите и пасивите на банките. Такива агенства оперират в САЩ, където е позволено да провеждат международни банкови операции, заобикаляйки американското законодателство.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала