Пон, 2- ри Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграцияШвейцарските банки играят специфична роля на международните пазари. Те инвестират капитали, които управляват в рамките на доверителни фондове. Чрез тези фондове банките имат възможност да се намесват пряко в икономиката на страната. Извънбалансовите операции на швейцарските банки са относително по-значителни от балансовите.


До началото на кризата на дълга, започнала с мексиканската криза (1982 г.), ясно се открояват разликите между пазарите за банкови кредити и за ценни книжа (главно еврооблигационния пазар) и между участниците на тези пазари в процеса на международното финансиране. С развитието на новите техники на финансово-кредитни улеснения за гарантирани емисии границата между двата пазара се заличава. Подобна финансова техника се въвежда първоначално на националния финансов пазар.


Така американските инвестиционни банки, английските “мърчандс банкс”, други видове финансови институции за покупка и продажба на ценни книжа, главно от Япония, които оперират на фондовия и на еврооблигационния пазар, започват да конкурират депозитните банки в международния банков сектор.


Същото се отнася за постепенно навлизащите спестовни каси и специализирани финансови учреждения, които започват пряко да конкурират банките.


Специализацията и разширяването на банковия бизнес създават възможности за получаване на печалби от финансовите посредници. На този пазар навлизат и фирми, специализирани в оказването на определени услуги на компаниите. Те привличат по-голяма част от капитала си посредством набирането на акционерен капитал чрез емисия на акции или на облигации и тяхното пласиране на облигационния пазар.


Такива са инвестиционните банки (Investment banks), които на практика са фирми, специализирали се в продажбата на нови емисии ценни книжа предимно на основата на гарантиран пласмент (андеррайтинг или underwriting). Андерайтингът позволява на инвестиционната банка да гарантира получаването на фиксирани постъпления на емитента на ценни книжа независимо от равнището на вероятната цена при тяхната повторна продажба.


Тъй като инвестиционните банки рядко осъществяват емисия на ценни книжа, тези, които се специализират в подобен вид дейности, предлагат услугите си на по-ниски цени в сравнение с разходите на фирмите за издръжката на отдели по операциите с ценни книжа.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала