Сряда, 12- ти Август
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграцияИнвестиционни банки са “Голдман Сакс” (Goldman Sachs), “Мерил Линч” (Merrill Lynch), “Саломон брадърс” (Salomon Brothers) и др.. Те съветват корпорациите, които имат намерение да емитират ценни книжа, относно цената на финансовите инструменти, равнището на лихвените проценти и т.н. Инвестиционните банки извършват и маркетинг относно пласмента на ценните книжа сред широк кръг инвеститори.


Определянето на банковия дял на международния пазар се извършва от Банката за международни плащания (БМП) в Базел (Швейцария). В течение на дълъг период обаче не беше възможно да се преценят относителните дялове на националните банкови институции на международния банков пазар, тъй като банковата мрежа и частичната информация от международните финансови центрове не дават представа за реалните им размери. Продължителна тенденция е банките на петте главни индустриални държави - Германия, САЩ, Франция, Великобритания, Япония и Швейцария, да заемат 70% от международните искове. Независимо че те разменят местата си през различни периоди, приоритетът на банките на тези страни се запазва и досега.


2. Баланс на търговската банка и развитие на съвременната банкова техника.


На международния банков пазар преобладават влогови и кредитни операции. Развитието на съвременната банкова и финансова техника се основава на разрастването на евровалутния пазар и на нарастващите предизвикателства пред държавите, произтичащи от процесите на финансова глобализация.


2.1. Баланс на банката


Балансът на търговската банка е основата, на която постепенно се развива банковата техника и операции. Той се състои от нейните активи или това, което банката владее, и от нейните пасиви, т.е. от задълженията й. Финансовият ресурс, който принадлежи на собствениците на банката и с който те се разпореждат към всеки даден момент, е собственият им капитал. Основното уравнение на баланса на банката е активите да се равняват на пасивите и на капитала.Величината на собствения капитал е остатък, получаван като резултат от отчитането на пасива от сумите на активите на банката. Дясната част от уравнението се разглежда като източник на средства, използвани от банката. Те се предоставят на банката както от кредиторите (пасиви), така и от притежателите на собствен капитал. Лявата част на уравнението показва как банките използват средствата (активите), получени от кредитори и притежатели.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала