Неделя, 12- ти Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Международно движение на капитали. Банки и финансова интеграцияМалките банки имат значителни остатъци по сметките до поискване, откривани от тях в големите банки, и тези остатъци се наричат остатъци по кореспондентски сметки (correspondent balances). Поради това, че при инвестиции или при предоставянето им под формата на кредит тези средства носят допълнителен доход, за ползването на остатъците от кореспондентските сметки банките дават на кореспондентите си компенсации.2.2. Операционни сметки на банката


Основни източници за получаването на средства за по-голямата част от банките са различните видове депозити – до поискване, спестовни и срочни. От финансова гледна точка депозитите са сходни с другите източници на заемни средства. От юридическа гледна точка обаче депозитите се разглеждат като част от общите средства на банката, към които притежателите на влогове биха имали претенции в случай на банков фалит.


Операционните сметки на банката са текущи и чекови. Те са основно средство за обслужване на обмена в икономиката и съставляват над ¾ от съвкупната парична маса (М1).


ð Депозитът до поискване е текуща сметка, чийто притежател може да получи средствата по сметката при първо изискване или да предава това право на друго лице с помощта на изписването на чек. Те съставляват около 20% от всички влогове. Депозитите до поискване се откриват на частни лица, на държавни учреждения и на компании. Обаче съгласно американското банково законодателство те не носят лихви до 1980 г.


ð Сметката “НОУ” До 1980 г. по-голяма част от банките не плащат лихвен процент по депозитите до поискване. Тъй като тези депозити се използват за осъществяване на инвестиции и предоставяне на кредити, банките се стремят да получават повече такива безплатни средства за сметка на предоставянето на клиентите си на различни услуги по изгодни цени (например по изписването на чекови книжки и др.), Сметката “НОУ” (Negotial Order of Withdrawal от 1972 г.) открива нов етап в развитието на сметките до поискване в американската банкова система, които носят лихва с ограничена максимална величина от 5.25%, (От 1.01.1986 г.този процент се повишава и днес е около 5% по всички сметки “НОУ”). Сметката “НОУ” бележи процеса на дерегулиране първо в САЩ, а след това и на международния финансов пазар.


ð Спестовните влогове са традиционна форма на натрупване на средствата на частни лица и на нетърговски организации. За малките банки те са основен източник за получаване на финансови средства.


Материала е изпратен от: Николай Златев
Изтегли материала