Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Метод на едностранно счетоводство


Метод на едностранно счетоводство.


При едностранното счетоводство способите за набиране и обработване на информация са 6, за разлика от двустранното счетоводство, където са 8. предвид факта, че не се отчитат източниците на средства на предприятието, при едностранното счетоводство отпадат способите балансово обобщаване и двойно записване. Останалите методи, които се използват при двустранното счетоводство, се използват и тук. Това са: първично документиране, инвентаризация, оценка, калкулация, счетоводни сметки и сводка на отчетните данни.

Книгите, които се изискват да се водят от предприятията при едностранното финансово счетоводство, съгласно НСС 28 за едностранното счетоводство, са 8: 1 – инвентарна книга. 2 – книга за материалните запаси. 3 – книга за паричните средства. 4 – книга за разчетите. 5 – книга за приходите. 6 – книга за разходите. 7 – книга за печалбата. 8 – книга за данъчните облекчения.
№43 Техника и технология на

едностранното счетоводство.


Въпросът за технологията на отчитането при едностранното счетоводство се свежда до решаването на следните 3 въпроса.

І. Етапи на отчитане.
Инвентаризацията при едностранното счетоводство се прави периодически на средствата и на привлечения капитал. При констатиране на грешките и на документирани увеличения и намаления се правят и съответни записвания по книгите за тях.

Оценката се използва паралелно с всички други способи.

ІІ. Текущо и периодично счетоводно отчитане – текущото отчитане при едностранното счетоводство се прилага само при способа първично документиране. Вписванията по книгите става периодично.

ІІІ. Хронологично и систематично отчитане – при едностранното счетоводство се води комбинирано в съответните книги.

Техниката на отчитане – при едностранното счетоводство отчитането се извършва ръчно или машинно. Техническите средства, с помощта на които се отчитат измененията в имуществото на предприятието, са по негов избор. Следва само да се спазват изискванията за реквизитите, които съдържат първичните и вторичните документи и счетоводни регистри.


Материала е изпратен от: Людмил Стоянов
Изтегли материала