stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-06 05:45:52 [path_image] => /ufiles/2/147/152997/metod-na-schetovodstvoto-7.png [article_excerpt] => Метод на счетоводството Метода на всяка наука се определя от нейния предмет, както и от задачите, които решава. Освен общите методи на познанието във всяка област се прилага и съответния частен метод. Всяка наука има частен метод, който е във връзка с логическото мислене (общите методи на познанието [meta_keywords] => метод,счетоводството,метода,всяка,наука,определя,нейния,предмет,както,задачите [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 152997 [title] => Метод на счетоводството [article_page] => 1 [article_html] =>

Метод на счетоводството

Метода на всяка наука се определя от нейния предмет, както и от задачите, които решава. Освен общите методи на познанието във всяка област се прилага и съответния частен метод. Всяка наука има частен метод, който е във връзка с логическото мислене (общите методи на познанието) и така познавателният процес се обективизира в конкретна форма. Осигуряваща опознаване на онези характеристики (свойства, връзки и закономерности), които са предмет на съответната наука. Изводът е, че частният метод на счетоводството, както и на всяка наука, се образуват от знания за принципни закономерности, присъщи на предмета им. В това се изразява непосредствената връзка между предмета и метода на съответната наука (тук счетоводството). Би следвало, че в съответствие с: 1).Развитието на обектите-предмети на науката; 2).Промените на задачите, които те решават на практика.

се обясняват и възможностите за развитие и усъвършенстване на частния метод.

Изборът на едни или други знания–аналози на закономерности от икономическата действителност, които са превърнати в счетоводен метод, е наложен от характера на предмета на счетоводството и от задачите и изискванията към него. Капиталът и капиталовият оборот на предприятието са реалните обекти, разглеждани в балансовата система, наблюдавани в практиката. По индуктивен път се стига до описание на свойствата, присъщи на този реален обект.

Счетоводна сметка – начално състояние, увеличение, намаление и крайно състояние

Свойства, връзки и закономерности на счетоводната балансова структура, присъща на капитала и капиталовия оборот. Двойно записване на измененията от операциите – засягат се 2 обекта и в тях има равни по размер изменения – в диалектическа причинна връзка – процесът има посока (поради намаление на пари -> увеличение на материали)


Това са знания. Имаме икономическа действителност с присъщи типове свойства. Всички типове свойства, връзки и закономерности са свързани с промишлени, селскостопански и т.н., следователно крайни видове свойства, връзки и закономерности не могат да се делят повече. Всеки краен вид дава възможност да се обособи крайна наука към дадена област. Всеки вид крайни свойства съдържат тези закономерности и се прилага счетоводен метод, т.е. знанията за основни свойства, връзки и закономерности се превръща в отделни методи, чрез които счетоводното отразяване и опознаване може да бъде реално. Става дума за : 1). Логически диалектически свойства, връзки и закономерности и за 2). Фактически свързани с конкретната юридическа, социална и политическа среда.

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 12 [image_path_1] => /ufiles/2/147/152997/metod-na-schetovodstvoto-7-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/152997/metod-na-schetovodstvoto-7-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Костадин Иванов [user_id] => 4949 )