Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи на калкулиране


МЕТОДИ НА КАЛКУЛИРАНЕ


В зависимост от начина по който производствените разходи се обхващат и отнасят по обекти на калкулиране се разграничават различни методи на калкулиране, известни са метод на калкулиране по поръчки и по технологични процеси, при поръчковия метод има три разновидности (индивидуално, по партиди и по договори) определянето на себестойностите се извършва след окончателното завършване на поръчката.

Калкулирането по технологични процеси е свързано с непрекъснат поток на масово производство, изчисляването на себестойността на продуктите и услугите изисква условно прекъсване на производството и определяне на времеви партиди (месец, тримесечие, и задължително в края на отчетния период) калкулационният период не съвпада с времето на производство.

Особеностите тук се отнасят до :

  • обект на калкулиране са видовете продукти, обособени по стадии на производствения процес (по преработка), а не отделни поръчки

  • изчислява се общата, а не индивидуална себестойност

  • разходите по отделни фази на производствения процес се разпределят между завършените продукти (междинни и крайни) и запасите от незавършено производство.

  • В резултат на такъв производствен процес могат да се получат взаимосвързани основни и допълнителни продукти

Калкулирането се извършва:

а) в сферата на производството

б) в сферата на услугите

Методите на калкулиране се класифицират:

  1. В зависимост от характеристиките на обекта на калкулиране

а) попоръчков (по поръчки)

б) попреработков (по технологични процеси)

2. В зависимост от характера на калкулационните единици

а) индивидуално

б) по партиди а);б) и в)- разновидност на попоръчковия

в) по договори

г) в сферата на производството г) и д) – разновидност на

д) в сферата на услугите попреработковия


А. Калкулиране по поръчки


Калкулирането по индивидуални поръчки е свързано с разнородния характер на всяка поръчка например: поръчка за поправка на автомобили, строителни ремонти, водпроводни услуги.

Тук трябва да се осъществяват следните операции:

А) съставяне на график за изпълнение на операциите

Б) заявяване на необходимите количества модели

В) откриване на отчетно калкулационна карта

Пример:

В едно предприятие, през първото тримесечие на 2005 година, са изпълнявани 4 поръчки, през периода е започната и завършена поръчка №2, в отчетно калкулационната карта, по поръчката са отчетени следните разходи:

Преки материали – 2 500

Преки трудови – 300 човекочаса по 3 лева на час


Материала е изпратен от: Мария Иванова
Изтегли материала