stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-17 06:44:20 [path_image] => /ufiles/2/147/153337/metodi-na-kalkulirane-1-1.png [article_excerpt] => МЕТОДИ НА КАЛКУЛИРАНЕ В зависимост от начина по който производствените разходи се обхващат и отнасят по обекти на калкулиране се разграничават различни методи на калкулиране, известни са метод на калкулиране по поръчки и по технологични процеси, при поръчковия метод има три разновидности (индивидуал [meta_keywords] => методи,калкулиране,зависимост,начина,който,производствените,разходи,обхващат,отнасят,обекти [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153337 [title] => Методи на калкулиране [article_page] => 2 [article_html] =>

Плановият обем на ремонтната дейност за годината е 8 000 човекочаса, нормативът на общите производствени разходи е 60 000лева.

Предприятието прилага нормативни коефициенти за включване на непреките производствени разходи в себестойността на поръчките на общо отработени човекочасове. Договорната цена (продажна) е 8 000 лева.

Дата на започване – 20,02,2005

Дата на завършване – 31,03,2005 поръчка № 2

ПОКАЗАТЕЛИ

Σ – В ЛЕВА

Σ – В ЛЕВА

1.Приходи от продажби


8 000

2.Производствена себестойностА)преки материални разходи

2 500


Б) преки трудови

300х3

900


В)непреки производствени

300х7,5

2 250

5 690

3. брутен доход


2 350

Нормативния коефициент за разпределение на непреките разходи на база планов обем е (60 000/8 000ч.ч.=7,5)

Б. Калкулиране по партиди

В този случай калкулирането се отнася до група изделия имащи характер на продукти, например: горива, инструменти, обувки, машини и други.

Отчетно калкулационна карта поръчка№

Дата на започване

Дата на завършване

дата

Цек - 1

Цех - 2

Цех - 3

Цех - 4

общо

Преки материалниПреки трудовиНепреки производствени разходивсичко

Брой единици планова себестойност

Себестойност на единица отклонение

В. Калкулиране по договори за строителство


Договорите за строителство се разглеждат като разновидност на калкулирането по поръчки. Обикновенно договорите за строителство обхващат повече от 1 отчетен период и основният проблем е свързан с признаването-непризнаването на разходите. В този случай се прилагат два метода:

Метод – завършен договр

Метод – етап на завършеност

При първия метод (завършен договор), приходите се признават и отчитат едва към момента на завършване на обекта, за предходните не се признават приходи , а разходите се отчитат като незавършено производство. При втория метод (етап на завършеност), приходи се признават за всеки отчетен период. Етапът на изпълнение може да се определи чрез различни методики като:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153337/metodi-na-kalkulirane-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153337/metodi-na-kalkulirane-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Иванова [user_id] => 6977 )