stdClass Object ( [ddate] => 2019-01-17 06:44:20 [path_image] => /ufiles/2/147/153337/metodi-na-kalkulirane-1-1.png [article_excerpt] => МЕТОДИ НА КАЛКУЛИРАНЕ В зависимост от начина по който производствените разходи се обхващат и отнасят по обекти на калкулиране се разграничават различни методи на калкулиране, известни са метод на калкулиране по поръчки и по технологични процеси, при поръчковия метод има три разновидности (индивидуал [meta_keywords] => методи,калкулиране,зависимост,начина,който,производствените,разходи,обхващат,отнасят,обекти [cat] => Счетоводство и контрол [cat_id] => 79 [scat] => 36 [art_id] => 153337 [title] => Методи на калкулиране [article_page] => 3 [article_html] =>

А) съотношение на фактически извършени разходи по договора към предвидените разходи

Б) количество на извършената работа в % към същия обем работа

В) % на натурално изпълнение на работата по договора.


Г. Калкулиране по технологични процеси


Този начин се прилага, когато производствата включват отделни фази (преработки). За всяка от преработките разходите се систематизират по изделия. В края на калкулационния период (месец, година), се разпределят непреките разходи и се установява себестойността на изделията. Възможно е междинните продукти да са полуфабрикати и за тях се определя себестойност.

Пример:

Процес – А предадени на процес Б-1 000

Материали 500

Трудови 300

Непреки 200

Общо 1 000

Процес Б

Полуфабрикат от процес А 1 000 предадени в процес В 3 200

Материали 800

Труд 1 000

Непреки разходи 400

Общо 3 200

Процес В

Полуфабрикат от процес Б 3 200

Материали 1 500

Труд 1 200

Непр.р-ди 600

Общо 6 500 цялата продукция

Получени от продукт В -6 500

Обикновено материалите се влагат в началната фаза, последващите могат също да се вкарат, но могат и да не се вкарат. В следващите фази като изходна суровина се явява полуфабриката.


МЕТОД: СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ НА ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ РАЗХОДИТЕ, ОБЕМА И ПЕЧАЛБАТА


Дефиницията на тази зависимост се изразява (?)тъй както . ще се случи ако разходите между всяко се повишат или обема на продажбите се намали, този анализ се явява систематичен метод за изясняване връзката между промените в обема на дейността и промените в приходите. За определяне на печалбите се прилага следния модел:

Финансов резултат

(печалби и загуби)

Приходи от продажби

Промишлени разходи

Постоянни разходи

Целта на анализа е да се установи какъв ще бъде финансовия резултат ако дейността се промени. Анализът е за краткосрочен период определян като годишен. Анализът дава възможност да се прецени:

[url] => schetovodstvo-i-kontrol [cpages] => 5 [image_path_1] => /ufiles/2/147/153337/metodi-na-kalkulirane-1-1-1.jpg [image_path_2] => /ufiles/2/147/153337/metodi-na-kalkulirane-1-1-2.jpg [art_id_redir] => 0 [fullname] => Мария Иванова [user_id] => 6977 )