Събота, 29- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Методи на обучението по чужд език


Английският език днес е един от най-широко разпространените езици във всички сфери на икономическия и социалния живот на хората, както по света, така и у нас. Той се превърнал в напълно задължително условие за свободна комуникация. Именно поради тази причина е много важно да има специално разработени методи за чуждоезиково обучение по английски език.Когато човек за пръв път се докосва до чуждия език, е много важно какъв подход ще избере. В зависимост от това дали този подход действа успешно за дадения човек, такива ще бъдат и неговия напредък и резултати в обучението.

За да възникне дадена концепция за ЧЕО, е необходимо в определена епоха да си взаимодействат различни фактори - обществено-политически, институционални, научни, учебно-теоретически и т.н.

Граматико-преводният метод (ГПМ) е разработен в Европа през XIX век за обучението по нови езици в гимназиите. За образец служи обучението по старогръцки и латински, които тогава се изучават в гимназиалната степен. Главна цел на обучението по онова време е общото духовно развитие" на ученика. Той трябва да развива ума си възоснова на логиката и систематиката на изучавания език. Езиковото обучение тогава е привилегия на един много малък образован елит".В края на XIX век сред филолозите в Европа (на първо място Германия) възниква разгорещена дискусия, дали не е необходимо да се разработят специфични цели и методи за обучението по новите езици. Класическата" концепция на ГПМ изхожда от постановката, че обучаваните имат общ роден език, че са на една и съща възраст, разполагат с относително еднакви знания и са добри ученици.Основанията за промяна на целите при реформаторското движение са следните:

- недостатъчната ефективност на обучението по ГПМ,

- приложението на латинската система от правила при структури-раните по специфичен начин езици не е целесъобразно,

- съществуват различия между устната и писмената реч,

- психолозите критикуват формалния образователен подход.

Решаващи за промяна на целите на ЧЕО са преди всичко политическите и икономическите процеси в Европа, които налагат необходимостта от практическо владеене на живите чужди езици. Така прагматичните учебни


Материала е изпратен от: Радослав Тодоров
Изтегли материала