Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за изследване динамиката на разходите


МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДИНАМИКАТА НА РАЗХОДИТЕ  1. Функция на разходите

Разходите могат да бъдат представени като пълни, средни и пределни величини. Зависимостта на разходите от обема се дефинира като функция на разходите които се разглеждат като зависима променлива (функция), а обемът – независима променлива (аргумент).

Пълните разходи са сумата от постоянните и променливите – Тс=FС+VС=a+bq – това е линейна функция на пълните разходи на равнище предприятие за краткосрочен период.
  1. Методи

Пълните разходи могат да се характеризират като полупроменливи (смесени), съдържащи постоянен и променлив характер.

За да се разграничи постоянният и променлив характер се използват следните методи:

А) инженерни – при тях се извършва наблюдение на процесите и се правят изчисления от специалисти в областта на изследване на операциите, предимството е че не изискват фактически данни за предходни периоди, но изследванията са много сложни и скъпи, при тях се преценява икономическата изгода като се съпоставят разходите с печалбата.

Б) анализ на фактическите данни за разходите по счетоводни сметки – той е лесен за приложение, но неточен, анализират се данните по сметките, а самите счетоводители определят променливите и постоянни разходи. За полупроменливите разходи е необходимо да се води аналитично отчитане. Субективността на преценката е основен недостатък на метода.

В) анализ по метода на най-високата и най-ниската точка

Прилочението му изисква:

  1. Изграждане на динамичните редове на обемите на дейността (q) и свързаните с тях разходи (ТС) обикновенно за по-голям брой отчетни периоди, най-често месеци

  2. .....


Материала е изпратен от: Марийка Василева
Изтегли материала