Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за калкулиране на себестойността в западно-европейската теория и практика


След извършването на дадена производствена операция в цеховете се получават полуфабрикати със самостоятелно значение, които обаче са компонент на завършения готов продукт. Особеното на този метод е това, че получените полуфабрикати се съхраняват в един или повече складове и то за продължителен период от време. В зависимост от търговската политика на фирмата полуфабрикатите могат да се продават на други предприятия или пък да се използват за собствени нужди. Обобщаването на производствените разходи за полуфабрикатите преминава през следните етапи:

  • Отчитане на производствените разходи за получените полуфабрикати по счетоводен път чрез отделна сметка „ПФ от собствено производство”(ПФ-полуфабрикати)

  • Прехвърляне на разходите от преработка в преработка се извършва общо чрез комплексна статия на калкулацията наречена” разходи за ПФ от собствено производство”

  • Обхваща отчетните операции по отнасянето на стойността на услугите от спомагателни производства и калкулиране на фактическата себестойност на ПФ от собствено производство и готова продукция.

За формирането на фактическата себестойност на продукцията следва да се имат предвид и разходите за бъдещи периоди

Безполуфабрикатният вариант – той намира приложeния в предприятия с по-кратък технологичен процес и по-малък обем на производствените разходи за отделните преработки. Произведените в отделните технологични процеси ПФ не подлежат на продължително съхранение в складовете за продукция или за материали. Те не се използват за продажба, тъй като само от тях не може да се получи цялостен и завършен вид на продукцията, освен в изключителни случаи. Разликата в сравнение с полуфабрикатния вариант е, че не се изчислява себестойност на единица изделие. Това е необходимо само в случаите когато се налага част от ПФ да бъдат продадени на други предприятия. При този вариант аналитичното отчитане на производствените разходи се организира в познатите 3 разреза, а именно по отделни фази, по видове производства и по статии на калкулацията.

Следователно безполуфабрикатният вариант на попреработковия метод за калкулиране на себестойността се характеризира най-вече със следните особености:

  • Получените ПФ от собствено производство не се отразяват счетоводно по сметка „ПФ от собствено производство”

  • Разходите се прехвърлят от една преработка в друга не общо, а по комплексна сметка „ПФ от собствено производство”

  • Калкулира се фактическа себестойност само за готовата продукция

Прилагането на безполуфабрикатния вариант на попреработковия метод е най-характерно и типично за предприятие от кожарската промишленост.


Материала е изпратен от: Михаил Николов
Изтегли материала