Петък, 25- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Методи за оценка на инвестиционни проекти


Методи за оценка на инвестиционни проекти

5.1. Статични методи за оценка на инвестиционни проекти

Към статичните методи спадат:

а) Метод на възвръщаемост на база нетен финансов принос.

Този метод се основава върху концепцията за приноса. Приносът се получава, като от нетния размер на приходите от продажби (НПП) се приспадат преките разходи. Така се получава нетният финансов принос. Ако от него се приспаднат постоянни разходи, се получава печалбата.

Нека да изясним казаното с един пример: В производството е внедрена поточна линия, която произвежда няколко еднотипни в технологично отношение изделия. Капиталовите разходи (закупуване на поточната линия и строително-монтажните разходи) възлизат на 20 млн. лв. Банката, отпуснала кредита, дава една година гратисен период за плащане на лихвите и връщане на заема. В този период поточната линия ще бъде напълно готова за експлоатация. Икономическият й живот е 5 години. Договореният лихвен процент на взетия кредит е 15%. За периода оценката на инфлацията е 10%. Да се определи ефективността на инвестицията.

Когато са известни капиталовите разходи, следващата стъпка е да се определи капиталовото бюджетиране. Крайните резултати от тези изчисления са дадени в табл. VII­1.

Таблица VII­1

Капиталово бюджетиране

Години

Общ. доход (НПП), млн. лв.

Нетен финансов принос, млн. лв.

Печалба, млн. лв.

Първа

30

9,5

5,4

Втора

34

11,0

7,5

Трета

35

12,3

7,8

Четвърта

35

12,3

7,8

Пета

35

13,0

8,0


169

58,1

36,5Забележка. Цифрата за 5-та година включва и ликвидационната стойност.

В нетния финансов принос са включени постоянните разходи, в т.ч. и амортизацията и печалбата. Възвръщаемостта на инвестициите е показана на табл. VII­2.

Таблица VII­2

Връщане на инвестицията на база нетен финансов принос


Материала е изпратен от: Марийка Георгиева
Изтегли материала