Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи


Сметка „печалби и загуби“ от текущата година.

Тази сметка е предназначена за отчитане на финансовия резултат от дейността на предприятието през текущата година. Това е финансово-резултатната сметка, дебитното салдо, по която показва загуба, а кредитното салдо – печалба. По кредита на сметката се отнася резлизираната печалба от обичайна дейност срещу дебитиране на сметки от група „Приходи от обичайна дейност“. Сметката се кредитира, за да се отнесат във финансовия резултат приходите от финансова дейност срещу дебитиране на сметки от група финансови приходи. При приключване на сметката със загуба, сметка „Печалби и загуби от текущата година се кредитира, а се дебитира сметка „Непокрита загуба“ от минали години.

Сметката се дебитира

  • когато се отнасят отрицателни резултати от продажби срещу кредитиране на сметки от група приходи от обичайна дейност.

  • При приключване на сметките за финансови разходи, сметка „Печалби и загуби от текущия период“ се дебитира

  • При начисляване на данъци върху печалбата, срещу кредитиране на разчетни сметки и други разчети с бюджета.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала