Вторник, 19- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи


  • армотизационна стиойност – това е стойността, която подлежи на армотизиране т.е. на разсрочено включване в себестойността в течение на срока на практическото ползване на актива, тя е разликата между отчетната стойност на актива и приблизителната му остатъчна стойност; остатъчната стойност е стойността, която предприятието би получило от актива при извеждането му от употреба в края на полезния му живот; на практика в повечето случаи остатъчната стойност трудно се определя, тъй като има силно вероятностен характер, особено ако моментът на извеждане от употреба на нетекущя актив е значително отдалечен във времето от момента на придобиването му; законът дава право предприятието да взема предвид остатъчната стойност на актива, когато определя армотизируемата му стойност ако я прецени за съществена; прагът на същественост се определя чрез счетоводната политика на предприятието; не винаги обаче е подходящи и възможно остатъчната стойност да се пренебрегва, когато определяме армотизируемата стойност на актива, например продуктивните животни;

  • срок на годност – предполагаем срок, в който активът ще се използва; по отношение на някои активи е подходящо той да не се изразява астрономически, а чрез стоки и услиги, които предприятието би получило от него; срокът на годност се определя от ръководството на предприятието като се отчита предполагаемото физическо износване на актива във времето, правните ограничения за степенна натовареност и степента на морално остаряване; срокът на годност на един нетекущ актив като правило не съвпада със срока на физическото му износване, затова срокът на годност е този, за който предприятието възнамерява да армотизира актива т.е. да пренесе стойността му чрез включването й в производствените разходи върху стойността на произвежданите стоки и услуги;


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала