Сряда, 20- ти Януари
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

Методи за оценяване на потреблението на дълготрайни активи
При допълнително емитиране на акции или пък когато съдружниците увеличават дяловото си участие срещу полагаемия му се дивидент с решение на предприятието се съставя следната счетоводна статия – дебит сметка от група 50 „Парични средства“ кредит сметка „Основен капитал – регистриран“, подсметка „Регистриран капитал – внесен“. Капиталът на предприятието може да бъде увеличен и за сметка на неговите резерви или печалба в такъв случай се дебитират сметки от група 11 „Капиталови резерви“ или пък от група 12 „Финансови резултати“ срещу кредитиране на сметки „Основен капитал – регистриран“, подсметка „Регистриран капитал – внесен“. Увеличение на регистрирания капитал може да настъпи, когато има съгласие за това и за сметка на дължими от предприятието суми. В този случай се съставя статията дебит сметка „Доставчици“ или дебит сметка от група 15 „Получени заеми“ отново срещу кредитиране на сметка основен капитал регистриран, подсметка „Регистриран капитал – внесен“. Основните стопански операции, които са свързани с намаление на капитала на предприятието могат да са следните: освобождаване на съдружници от вноски или въобще, тогава дебит сметка „Основен капитал“ ще я дебитиране „Подсметка „Регистриран капитал – невнесен и просрочен“, кредит сметка по записани дялови вноски. Ако се върнат дялове на съдружници отново имаме дебит сметка „Основен капитал – регистриран“, но понеже вече са внесени тези дялове подсметка „Регистриран капитал – внесен“ срещу кредит сметка от група 50 или пък кредит сметки от група 20, 21, 27, 31 и т.н. Друг случай на намаляване на капитал може да бъде при унищожаване на акции ако дружеството е решило да намали основния си капитал. Тук има особеност във връзка с това дали акциите са изкупени преди това по номинална стойност над или под тяхната номинална стойност. Ако акциите са изкупени преди това по номинална стойност статията, която се съставя е дебит сметка „Основен капитал – регистриран“, подсметка „Регистриран капитал – внесен“, кредит сметка „Изкупени собствени акции“. Ако акциите са били предварително изкупени над или под номиналната стойност се налага да се използва и сметка „Отбиви свързани с капитала“.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала