Пон, 25- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Мита


Митнически такси - за оформяне на митнически документи; импортни или експортни. Те са променливи. Митническите такси се наричат митнически берии - сумата между митата и митническите такси формират т.нар. митнически сбор, който трябва да се плати от лицето, което е заявила съответната стока. Платци на митата са фирмите износители и вносители, а носител на данъчното бреме са потребителите на обмитените стоки. Една от разликите между митата и косвените данъци е, че митата се плащат предварително от вносителя или износителя.

Митническа облагаема стойност (МОС) - основа за облагане с мита. Представлява договорната покупна цена - реално платената или подлежаща на плащане цена. Тя трябва да се корегира с всички направени разходи по предвижването на стоката до митнически граничен пункт. Това са разходи, свързани с транспорт, застраховане, разходи по натоварване, разтоварване и обработка, цените на опаковките и др. Компонентите на МОС се изразяват в чуждестранна валута и превръщането им в лева трябва да стане според курса на БНБ в деня на преминаване на стоката през границата.

Митническата тарифа на всяка една страна включва :

  1. номенклатурата на стоки, основна на конвенцията за хармонирана система за описание и кодиране на стоките (1983г. в Брюксел)

  2. ставки на мита и др. елементи за облагане, които се прилагат за стоките включени в номенклатурата

  3. митническата тарифа включва и преференциални тарифни мерки в полза на различни страни, които са приложени в списък към митническата тарифа

Свободни безмитни зони -у нас има седем свободни безмитни зони -Русе,Видин, Бургас, Пловдив, Свиленград, Драгоман, Петрич. Това са особени територии в които стопанската дейност се ползва със специален митнически режим, а в някои - и с данъчни облекчения. Допуска се внасяне на стоки без заплащане на мита, но при преминаване от свободни безмитни зони в митнически територии се начисляват и събират мита на общо оснобание.

Примери:

Задача 1- регистрирано по ДДС и закона за акцизите лице внася черен чай с МОС 141 000 лева. Изчислете дължимите данъци и такси, които лицето трябва да заплати при преминаване на стоката през граница, ако:

митото е 30%, митническата такса е 1%, импортната такса е 3%, акцизът е 30%

  1. мито 141 000 . 30% = 42 300лв.

  • митническа такса 141 000 . 1% = 1 410лв.

  • импортна такса 141 000 . 3% = 4 230лв.


митен сбор 47 940лв.


Материала е изпратен от: Валентина Димитрова
Изтегли материала