Пон, 23- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Модел за оценка на капиталовите активи


Модел за оценка на капиталовите активи (МОКА). Линия на пазара на ценни книжа. Теория на портфейла.

Модел за оценка на капиталовите активи - МОКА


r

Q

Линия на капиталовия пазар


С


М

Достижими портфейли
rf

А


0

Безрискови ЦК

Активи и портфейли от активи
АС – граница на ефективността на Марковиц или крива на рационалните инвестиции

Ефективните портфейли се намират на АС от МQ са взети на заем портфейли

Графиката показва съвкупността от всички възможни портфейли, които могат да се образуват от n-вида ЦК.

Възможната съвкупност представлява безкрайно количество портфейли със съответстващите им величини за риска и доходите. Целта на инвеститорите е не просто да се ограничи риска, а да се изберат ефективните портфейли, т.е. такива които са свързани с най-малък риск при дадено ниво на възвръщаемост или ви носят най-високи доходи при дадено ниво на риск. Кривата АС представлява границата на ефективност на Марковиц. Всички портфейли разположени на АС доминират над останалата част от възможната съвкупност и за това са предпочитани от инвеститорите. Включването на портфейла на безрисков актив, напълно променя формата на ефективната граница. Съчетавайки тази безрискова ценна книга с портфейлите разположени върху ефективната граница, инвеститорите получават не съществуващи преди това комбинации. Графиката илюстрира две важни концепции на съвременната теория на модела:

1. КПП – концепция на пазарния портфейл.

Точка М показва, че той се състои от всички рискови активи в пропорции съответстващи на техните пазарни стойности и, че ако инвеститора трябва да държи рисков портфейл, то това ще бъде само пазарен портфейл.

2. Линия на капиталовия пазар – MrfQ

Тя представлява най-добрата комбинация от риск и очаквана възвръщаемост на капиталовите пазари. Нито една друга комбинация от гарантиран актив и от рисковата граница актив не може да бъде по-добра, от която и да е комбинация от линията на капиталовия пазар. Линията на капиталовия пазар изразява равновесните отношения между риска и дохода за ефективните портфейли на капиталовия пазар. Наклона на тази линия се нарича пазарна цена на риска и се разбира, като очаквано възнаграждение при равновесие за единица риск.

З

r – очаквани постъпления от акции

rm – очаквани постъпления от пазарния портфейл

rf – безрисков лихвен процент

rm -rf – пазарна рискова премия

r - rf – рискова премия за дадени акции

М – пазарен портфейл – 8,4%

а индивидуалната ценна книга

Очаквани постъпления от инвестициятаМатериала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала