Неделя, 8- ми Декември
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Модел за оценка на капиталовите активи


rm M
rf0 0,5 1 2


През 60те години е документирано от Трейнър, Шарп и Линтнър, че при добре функциониращ пазар очакваната рискова премия за всяка инвестиция е пропорционална на неговия  коефициент. Следователно всяка инвестиция в пазарния портфейл ще лежи на наклонената линия на пазара на ЦК, която свързва в координатната система постъпленията от съкровищни бонове с постъпленията от пазарния портфейл. Ако  на дадена инвестиция е 0,5 очакваната рискова премия от нея ще бъде 0,5 от пазарната рискова премия. Ако =2 нейната рискова премия ще бъде два пъти по-голяма от пазарната рискова премия.

Основна оценка от капиталовите активи:r - rf = b.(rm - rf)

r = rf + b.(rm - rf)Пример:

Постъпления от съкровищни бонове са 7%, очакваната възвръщаемост на пазарния портфейл е 15%.

Да се определи каква е пазарната рискова премия.

Каква е изискваната норма на възвръщаемост на инвестицията с  = 1,25?

Ако пазара очаква възвръщаемост от 11% от акции на фирма Х, какъв е техния  коефициент?

Ако инвестиция с  =1,5 предлага очаквана възвръщаемост от 20%, има ли тази инвестиция положителна нетна настояща стойност?
Решение:Материала е изпратен от: Стелиян Георгиев
Изтегли материала