Вторник, 21- ви Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Документи

Мотивационно писмо за работа


Иван Иванов Иванов

ул.Дойран 15, ет.2

гр.Варна

телефон: 20-90-20

мобилен: 088/88-88-88

e-mail : ivan@mail.bg
ТБ Обединена Българска Банка АД

Дирекция Човешки ресурси

На вниманието на:

Директор Човешки Ресурси 09 Ноември 2001 г.МОТИВАЦИОННО ПИСМО


Уважаеми г-н Директор,


С настоящото писмо желая да кандидатствам за работа във Вашето учреждение. Считам себе си за способен и подходящ за предлаганите от Вас работни места.


Мотивациите ми за кандидатстване при Вас са следните:


  • Отговарям на общите изисквания за работа в банковата сфера

Притежавам познания, опит и стаж в повече от аспектите на банковите дейности, предимно в областта на касовото обслужване, както и в администрирането на банкова информационна система и техническата поддръжка. Имам проведени курсове по Кредитна дейност, Банкови операции, Работа с валути по време на работния ми стаж в ТБ Биохим АД. Работил съм като системен администратор в ТББиохим в офисите във Варна и Добрич. Намирам работата в банковата система за интересна и отговорна.

Имам отлична подготовка за работа с всякакви компютърни програмни продукти - офис пакети, бази данни, ПП за автоматизация на счетоводството, управление на човешките ресурси и работни заплати.

Владея отлично английски език - писмено и говоримо - завършил съм Езикова гимназия с отличен успех. Владея и френски език. Имам желание за усъвършенстване и практикуване на езиковите ми възможности.


  • Притежавам следните личностни качества и мотивировка:

Усвоявам бързо нови работни дейности и лесно се адаптирам към промени в условията на труд. Имам интереси в областта на системната администрация на банковите и корпоративни мрежи, информационната сигурност в големите учреждения. Желая да заемам длъжност в организацията на банковите дейности свързана с някоя от следните дейности - системно администриране, кредитиране, счетоводство, управление на човешки ресурси. За мен е необходимост да развивам и обогатявам уменията си, обичам да работя в екип с много хора.

Притежавам добри комуникативни възможности, лесно създавам контакти. Имам готовност и желание за интензивен, продължителен и напрегнат работен ден.


Материала е изпратен от: Йорданка Панчева
Изтегли материала