Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Начин за събиране на данъци


НАЧИН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИПОДОХОДНИТЕ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ


Сега в данъчната система съществуват 2 подоходни данъка :


 1. Личен подоходен данък, регламентиран чрез Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

 2. Корпоративни данъци (ЗКПО) уреден чрез закона за корпоративното подоходно облагане.


Личен подоходен данък –

А) Обект на облагане

- доходите на местните и чуждестранните физически лица

Такива са:

 • от трудови правоотношения

 • от стопанска дейност като ЕТ

 • от друга стопанска дейност

 • доходи от наеми

 • от продажба на имущество

 • от услуги , упражнявани чрез личен труд
Б) Данъчни облекчения за физически лица

Според закона те са :

 • сумата от годишната данъчна основа на облагаемите доходи лица с 50 и над 50% намалена трудоспособност се редуцира със 7920лв(удостоверена от телк)

 • сумата от местните дан.основи на лица с намалена трудоспособност с 50 инад 50%се намаля със 660лв.

 • лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане в размер до 10% от данъчната основа

 • за дарения както следва :

до 5% от облагаем доход за дарения в полза на здравни заведения, детски ясли и градини , бюджетни ограничения, БЧК

до 15% за дарения в полза на държавен фонд за лечение на деца

Общия размер на данъчните облекчения не може да превишава 65% от дънъчната основа

В) Определяне на данъчната основа


Материала е изпратен от: Родинка Христова
Изтегли материала