Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Начини за облагане и техники за събиране на данъка


НАЧИНИ ЗА ОБЛАГАНЕ И ТЕХНИКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА

1.откупна система-несъвършен начин ,защото при него някои лица предоставят на държавата определена сума,близка до данъчното задължение ? и получават право от държавата да събират данъците.

2.чрез държавни служители-събирачи(бирници)-този начин е нов, но не премахва изцяло злоупотребата при събирането на данъците

3.посредством гербова хартия или гербови(таксови )марки.Плащането е свързано с издаване на документи от държавата,които се изготвят на гербова хартия или обикновена,облечена с гербови марки.Има недостатък.

4.безобложно събиране?-данъкоплатецът сам изчислява и внася данъчното задължение.Данъчните органи само контролират за правилното начисление и срочното внасяне на данъка.Най-широко прилагана днес.

НАЧИСЛЯВАНЕ-След срока внасянето на данъка може да бъде доброволно или задължително ,като на юридическите лица се блокират банковите сметки,а за физическите лица се прилага предупреждение и описване и разпродажба на имуществото.При всички условия се начисляват глоби

ОБЖАЛВАНЕ на данъка при неправомерни действия.При ощетяване данъколпатците могат да обжалват данъка пред началника на ТДС.В случай ,че решението му не ги удовлетворява се обжалва до съда.Жалбите трябва да са резулирани от началника на ТДС,за да се опишат мотивите за обжалване

ОТБЯГВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ-Отбягаването е действие на платеца,насочено към укриването на факти и обстоятелства с цел да се намалят или въобще да не се плащат данъците.Отбягването може да стане по два начина

1)легално-включва необлагаем минимум;прилагане на ускорена амортизация за машинни съоръжения;законно освободени суми от данък в/у печалбата и ДОД(дарения,лихви по заеми,,формиращи доходите на населението,инвестирането на печалбата.)Тези методи са допълнително държавно средство за регулиране на възпроизводствения процес,за въздействие в/у икономическия растеж

2)нелегално-сенчеста икономика

ПРЕХВЪРЛЯНЕ на данъци -не винаги има съвпадение м/у данъкоплатец и вносител.В такива случаи е налице прехвърляемост на данъците.Тя е характерна за косвените данъци

*прехвърляне напред-включване на данъците в цената и формиране на крайната продажна цена .Тежестта се прехвърля в/у потребителите

*прехвърляне назад-закупуване на суровини и материали на цени по-ниски от пазарните и отчитането им по пазарни цени в производството

*смесено

*косо-паралелно с движението на цените

Засиленото търсене на стоки,които могат да заместят стоката,чиято цена вследствие нарастването на данъка се е повишила, ще доведе до покачване на цените.Така печалбата на първия производител ще намалее и ще се увеличи тази на произвеждащия стоката-заместител. Ограничител на прехвърлянето е конкуренцията.Предимство имат монополите

НАВАКСВАНЕ на данъците-увеличаване на интензификацията на труда и намаляване разходите по охрана на труда.В рзултат се наваксва част от данъка


Материала е изпратен от: Кольо Любомиров
Изтегли материала