Вторник, 27- ми Юли
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Психология

Неадекватност на съвременното литературно обучениеНЕАДЕКВАТНОСТ НА СЪВРЕМЕННОТО

ЛИТЕРАТУРНО ОБУЧЕНИЕ

(Есе)


Verba volan, scripta mament.

(Думите отлитат, написаното остава.)


В началото бе словото и от него започва всичко. От словото започва родът човешки. От онзи праисторически момент, в който животинския звук зазвучава като членоразделна реч. Започва човешката история. Но ние научаваме за нея от момента, в който се появява писменото слово за да говори за древни племена и цивилизации, за велики пълководци и поробени народи, за да ни засвидетелства силата на човешкия дух и непоколебимостта на човешката воля. От кожата, през пергамента, та до хартията върви словото и се разнася по земи и морета, за да остане и пребъде за бъдното поколение. Печатницата на Гутенберг е революция за развитието на писменото слово, тъй като му дава масова популярност. И така до днес, при нас достигат книгите, заредени с житейско познание, мъдри идеи или просто с развлекателни истории.

Писаното слово е необходимост и задължителност в днешния, с бързи темпове прогресиращ живот. Не само защото ни потапя в един романтично фикционален свят и ни кара поне за час-два да забравим за проблемите на ежедневието, а и от чисто практическа гледна точка като указания за ползване на технически уреди и системи. Писаното слово е и неизменна част от образователната система, тъй като то дава една степен нагоре в грамотността на младите хора. Разкрива им онази незрима част от живота, която е видима само чрез душата на човека. Кара ги да мислят и разсъждават върху прочетеното. Провокира ги, поставя ги на изпитание, възпитава ги, прави ги по-добри и по-качествени граждани на света. Ето затова писмения текст е задължителен компонент в обучението по български език и литература. Съвсем друг е въпросът за правилният избор на текстове, които да залегнат в програмата по литература. Те трябва да са поучителни, атрактивни и интересни на ученическата аудитория. Да са подбрани така, че да оказват оптимума въздействие върху четящите и анализиращи млади хора.

Съвременното литературно обучение е посветено на кръстопътя между старите методически насоки от класическата литературна теория на обучението и навлизащите с бясна скорост в човешкия живот, и най-вече в живота на младите хора, високи технологии. Ако преди години те се възприемаха като прищявка или скъпо струваща играчка, то сега вече са необходимост, без която оттук насетне животът е немислим. Литературното


Материала е изпратен от: Violeta Georgieva
Изтегли материала