Четв, 6- ти Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Други

Нормативен ред на отчитане на стоките и система от показатели, характеризиращи стокооборота 1


Нормативен ред на отчитане на стоките и система от показатели, характеризиращи стокооборота

2.1. Документиране доставките на стоки

Най-общо счетоводното отчитането на стоките в търговските предприятия може да стане в посока на тяхното увеличение и в посока на тяхното намаление.

Увеличението на стоките в търговските предприятия може да има различен характер. Най-често под увеличение на стоките се има предвид постъпление от други предприятия или с други думи покупка на стоки. Тези източници на стоки могат да бъдат обединени в две групи от предприятия в страната и от внос. Между двата вида източници съществуват както прилики, така и различия.1 По-голям интерес представлява документирането на стоките от внос и износ. Ето защо по отношение документирането ще бъде обърнато по-голямо внимание тъкмо на тях. Прехвърляне правото на собственост на стоки от страна на купувача върху продавача се документира с издадена фактура от лицето, което продава стоката.2 При външната търговия тя носи наименованието инвойс или импортна фактура. Това е основният документ, който се съставя за прехвърляне правото на собственост на една стока.


1. Георги Тодоров, Венелин Георгиев, Никола Бакалов, Счетоводство на предприятието, Варна, Стено, 2005г., с.96

2. Георги Тодоров, Венелин Георгиев, Никола Бакалов, пак там, с.96

За узаконяване и легитимиране на търговските сделки по покупка или продажба на стоки, в търговската практика могат да бъдат формирани следните четири групи необходими документи:1

  1. търговски фактури;

  2. товарни документи;

  3. митнически документи и застрахователни документи;

  4. документи за количество, качество и произход на стоките.


Материала е изпратен от: Стилияна Желязкова
Изтегли материала