Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

НСС 1 и МСС1-представяне на ФО


3. МСС 2 и НСС 2 – СМЦ4


Той е предназначен за отчитане на СМЦ с изключение на:

  1. незавършеното производство;

  2. СМЦ в селското стопанство;


Основни понятия:

1) Стоково материални запаси (СМЗ) – краткотрайни материални активи по формата на – материали, продукция, стоки и инвестиции в материални запаси.

2) Доставна ст-ст – цена на придобиване.

3) Нетна реализуема ст-ст – предполагаема продажна цена намалена с разходите за довършване на произв. ………………… и намалена с предполагаемите разходи за продажба.


Основно изискване на СС 2 е при първоначално оценяване на СМЗ е да се отчитат по по-ниската от двете цени – доставна или нетна реализуема ст-ст.

Пример:

50 000 кг. х 2 лв. х 1,80 лв.

302 │ 401 - 50 000 х 2


302 │ - 50 000 х 1,80

609 │ - 50 000 х 0,20

│401


Този стандарт регламентира обявата на себестойността.

4) Според СС 2 себестойността вкл. – ст-та на потребяваните мат-ли, разходите за преработка и някои др. разходи свързани с производството на продукция. В нея не се вкл. – административните, финансовите, извънредните и разходите по продажба.

5) Разглежда се избор на метод за разход на мат-ли. Стандартът въвежда препоръчителен и алтернативен метод (прилага се само когато няма условия за за приложение на препоръчителния метод).

Избрания метод с вписва в счетоводната политика.

6) Периодични преоценки на СМЗ – пред-то само определя преоценката на периодите.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала