Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

НСС 1 и МСС1-представяне на ФО


При преоценка се прави реална обезценка

Пример:

31.12 с/ка 302 - 1 000 х 40 лв


608 │

609 │

│302 - 1 000 х 5 лв. – отчитане разлика


302 │709 - до 40 лв.


НСС 4 и МСС 4Този стандарт е само национален няма аналог в международната практика. Въпросите свързани с амортизацията са разгледани в МСС 16 и МСС 38.

Въпроси с които е свързан:


  1. Определя осем вида неамортизируеми активи и това са:

I гр. - природни ресурси; земи; терени; гори; пасища; водоеми; ефир;

II гр. - творения на културата и изкуството;

III гр. - музеи; експонати; паметници на културата;

IV гр. - неупотребявани в дейността;

V гр. - ДА в процес на придобиване;

VI гр. – ДА в процес на ликвидация;

VII гр. – ДА напълно амортизирани;

VIII гр. - Регламентирани като неамортизируеми – със специфичен стандарт.

  1. Въпроси които дава определения на 11 понятия : метод на амортизация;

  2. Възможни методи за амортизация;

Стандарта дава право пред-то да избира метода межди линейни и нелинейни методи. Изброени са възможните нелинейни методи.

  1. Правилата на начисляване на амортизацията;

  • аморт. е разход и коректив;

  • аморт. започва да се начислява следващия месец и престава да се начислява също следващия месец.


Стандартът изисква пред-то да разработва собствена амортизационна политика, която е неразривна част от счет. полит. на пред-то.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала