Неделя, 5- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Счетоводство и контрол

НСС 1 и МСС1-представяне на ФО

Не се счита за паричен поток движението между парични наличности (каса и банка


МСС 8 и НСС 8


Разглеждаме няколко основни въпроса:

  1. Отчитане на фундаментални грешки и тяхната корекция.

  2. Промени в счетоводната политика.

1 Що е фундаментална грешка – грешка, която е допусната в предходен период, но е открита в текущия период, която променя в такава степен информацията от счет. отчети, че тя не може да се счита за договорена.

Грешките биват обикновени и фундаментални

Видове грешки – математически, грешки при осчетоводяване и умишлени грешки.

МСС 8 и НСС 8 въвеждат препоръчителни и алтернативни методи за корекции на грешките.

1) По препоръчителния метод, грешката се отчита в корекция по салдото на с/ка 122 – неразпределена печалба от минали години , с/ка 121 – непокрита загуба от минали години.

Основно правило не се отчита нито приходи, нито разходи.

2) През периода 2004 – 2005 г. при промени на МСС 8 допустимия (алтернативния) метод е отменен.

Пример:

В процеса на годишното приключване на 2006 г. е установена грешка от 2004г. неосчетоводено задължение към доставчик Х в размер от 3 000 лв., салдо по с/ка 122 – 2 500 лв.


Материала е изпратен от: Костадинка Вълчанова
Изтегли материала