Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Биология

Обмяна на веществата и енергията


Обмяна на веществата и енергията.

Аденозинтрифосфат


Днес на Земята съществуват повече от два милиона вида организми. Наред с бактериалната клетка съществуват и високо специализирани и диференцирани клетки в многоклетъчните организми. Въпреки разнообразието на клетките, съществува определено единство в техните функции.

Всяка клетка е жива функционална единица, в която едновременно и координирано се извършват хиляди химични реакции при меки условия. Тя реагира на вътрешните и външните промени като поддържа своята структура благодарение на точно определена генетичната й програма. Всички тези процеси протичат с увеличаване степента на подреденост /от малки молекули към биополимери и надмолекулни комплекси; от случайни към регулирани взаимодействия и др./. Всички физични закони са валидни и за клетката, особено ако тя се разглежда в непрекъснат контакт с околната среда, с която обменя вещества и енергия. Така клетката извършва основните свойства на живота: саморегулация, самообновяване, самовъзпроизвеждане и еволюция.

В клетката реакциите се отличават с условията, при които протичат: налягане, температурни граници и т.н. Извършват се с помощта на високо специализирани катализатори ензими, с усвояване или отделяне на енергия под формата на АТФ, в точно определени структури клетъчните органели или пък в цитозола. Ето защо реакциите в живата клетка се наричат биохимични реакции.

Съвкупността от всички биохимични реакции в клетката се означават като вътрешна обмяна на веществата или още метаболизъм. Веществата, претърпяващи промени в клетката се наричат метаболити. Биохимичните реакции също протичат с промени в енергията или с отделяне или с поглъщане на енергия. Ето защо обмяната на веществата и обмяната на енергията са взаимно свързани процеси.

Клетъчният метаболизъм протича съгласувано и регулирано. Всяка метаболитна реакция, превръщаща един метаболит в друг е едно метаболитно стъпало. Поредицата от метаболитни стъпала, извършвани едно след друго е метаболитен път или верига. В живата клетка често протичат и поредици от метаболитни стъпала, при които се възстановява изходен продукт метаболитен цикъл. Например превръщането на обикновената захар /захарозата/ в глюкоза е едно метаболитно стъпало, а разграждането на глюкозата до СО2 и вода при дишане е една метаболитна верига от множество метаболитни стъпала.

Някои от метаболитните вериги имат цикличен характер, други се разклоняват или сливат. Някои от метаболитните стъпала са необратими и често се минава по заобиколен път. Метаболизмът в клетката е валиден за всички видове клетки от епителните до нервните и половите.

При клетъчния метаболизъм протичат два типа процеси. Най-общо това са процеси на синтез /анаболизъм/ и процеси на разграждане /катаболизъм/. Анаболитните и катаболитните процеси са тясно свързани като единна биологична проява: анаболизъм + катаболизъм = метаболизъм.

Пример за катаболитен процес е разграждането на глюкозата до СО2 и вода. При тези процеси високомолекулни вещества се раздробяват до нискомолекулни, извършва се окисление и се отделя енергия.


Материала е изпратен от: Николинка Георгиева
Изтегли материала