Събота, 21- ви Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Финанси и борси

Обща характеристика и особености на международните плащания


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Международните плащания възникват на основата на осъществ. На международно икономически, финансови и др. взаимоотношения между субекти от различни национални стопанства.Те са взаимоотношенията при които възникват вал.вземания и задължения. Първоначално те се появяват на базата на външно търговските взаимоотношения и са нарзривно свързани с тях.

С разширяването на обектите на межд. Икономически отношения т.е. услуги, инвестиции и др. се развиват обектите и механизмите на международните валутни плащания. Под международни плащания следва да се разбира уреждането по определен начин и форма на дадено международно парично задължение или вземане между субекти от различните страни. Според международните обичаи и практика плащанията във връзка с възникналите икономически или др. взаимоотношения се разграничават на налични плащания и плащания на кредит. За налични плащания се приемат тези, които се извършват от момента на сключване на сделката до момента на получаване на стоката или услугата.Ако купувача извърши плащането след получ. На стоката или услугата, плащането се извършва на кредит. При кредитното плащане, което предварително се договаря между продавача и купувача възниква допълнително икономическо отношение, това отношение е кредитно, тъй като купувачът се превръща в длъжник, а продавача в кредитор. Международните вал.плащания се основават на прилаганите правила, механизми , форми и условия характерни за паричната система.Те се основават на общита правила за плащане във всяка отделна страна.

Наред с това междунар.плащания имат специфичен характеристики, които произтичат от особеностите на межд.взаимоотношения които се изразяват в:


Материала е изпратен от: Милана Христова
Изтегли материала