Неделя, 7- ми Март
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Общество, православна църква и българска култура през ХV ХV¶¶ век


Общество, православна църква и българска култура през ХV ХV век


Падането на България под османска власт прекъсва естественото историческо развитие на една цивилизация и култура, създадени през Средновековието на базата на славянската писменост, под закрилата на една могъща държава. Османското завладяване откъсва България от европейското развитие, от започващата по това време в Европа епоха на Ренесанса, създала модерния цивилизован свят. Разкъсана е връзката на България със славянския свят, с който тя традиционно се свързва чрез общността на езика, културата и религията. Със силата на оръжието са наложени чужди по дух, азиатско-феодални и мюсюлмански по своята същност материални, политически, стопански и културни отношения. Тази нова политико-икономическа конюнктура дълбоко противоречи на духа и историческите традиции на старата политическа система, на вековната българска цивилизация и на нейните стопански и обществени форми, на нейните религиозни, народностни и езикови основи. България е задържана за няколко века далеч от пътищата на европейския прогрес.

Преките последици от падането на България под османско владичество засягат всички сфери на живота на българския народ, на неговата материална и духовна култура. Разорено е селското стопанство, разрушени са много градове и крепости. Убийствата, грабежите, миграционните процеси предизвикват обезлюдяването на обширни области. Чувствително намалява демографският потенциал на българите. Социалният статус на българското население е изравнен и то е превърнато в общност със статут на рая, т.е. стадо без никакви права, обособено в отделна религиозна общност. Българите нямат достъп до държавното управление на Империята и са принудени да търпят тежкото данъчно бреме, липсата на защита от страна на османските институции и изключителната несигурност на съществуването си.
В дълговременна перспектива османското завование променя парадигмата на българския исторически процес. Прекъснато е неговото естествено историческо развитие. Той е отклонен от европейския цивилизационен модел. Прекъснати са връзките на българското общество с неговото минало, унищожени са държавните и църковните институции, обезвредени са физически и морално аристокрацията и интелигенцията. Османците отнемат за дълго всички възможности за социална и политическа организация на българския народ. Наред с това, като се опират на своята превъзхождаща военна сила, на религиозния фанатизъм и на огромния бюрократичен апарат за стопанска и политическа принуда, те се опитват да обезличат българите в социално, народностно, културно и верско отношение.
През вековете на османската власт особено значим фактор за запазване на етническата цялост на българския народ е достигнатата висока степен на организираност на обществото. Тя осигурява устойчивостта, гъвкавостта и вътрешното единство на всички българи.
В началния етап на османското владичество българското средновековно общество е силно дестабилизирано. Продължителните военни действия предизвикват размествания на големи групи хора, което разрушава семейните, родовите и териториалните връзки. Ликвидирането на Българската държава премахва институциите, които чрез общото


Материала е изпратен от: Красимир Василев
Изтегли материала