Събота, 20- ти Април
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / История

Община Ботевград


2. Природна среда

2.1Релеф.

Релефът се отличава с изключително разнообразие. Общината е разположена върху част от Ботевградската котловина, Ботевградския Предбалкан и дялове на Стара планина – Ръжана, Голяма планина, Мургаш и Било.

Ботевградската котловина /със стари местни имена: "Жлеба", "Коритище"/, е една рядко живописна котловина, разположена на север от Главната Старопланинска верига. Затворена е между Мургаш планина /дял на Западна Стара планина от Искърския пролом до Ботевградския /Арабаконашки до 1942г./ проход, Било планина /северно разклонение на Етрополска Стара планина, която се простира на изток от Ботевградския проход/ и Ботевградските предпланини, а именно: планинските ридове Гола глава и Лъкавица /Лъкавишки рид/. Има продълговата форма по посока северозапад - югоизток и е чувствително стеснена в краищата. Дълга е 29 - ЗО км и широка до12км на височина 300 -420м над морското равнище. През нея минава шосейната магистрала София - Варна / "Хемус"/. Котловинното дъно /полето/ е добре оформено. То е изпълнено предимно с алувиални наслаги /чакъл, пясък, глина/, дебели до 100м. Някои части на полето и сега са подложени на потъване и частично заблатяване.


Материала е изпратен от: Минка Георгиева
Изтегли материала