Вторник, 24- ти Септ.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Право

Общите принципи на правото.Юридически задължителни актове на международните организации


Общите принципи на правото.Юридически задължителни актове на международните организации

Общите принципи на правото са. “ Съдът, чиято функция е да решава – в съответствие с международното право – спорове, отнесени до него “

Значението на общите принципи на правото е твърде спорно. Те са предмет на множество монографии, отделя им се неизменно място и в общите курсове по международното право.

Ако се обърнем към практиката на Постоянния съд за международно правосъдие, трудно могат да бъдат открити преки позовавания на общите принципи на правото. Те са по-скоро изключение.

Белези на общите принципи :

1.Това са принципи и предполагат една висока степен на обобщеност

2.Те трябва да бъдат част от националните правни системи практически на всички държави в света. Добавката “ цивилизовани нации “ е заменена по принципа на суверенното равенство, провъзгласен като принципа на Организацията на обединените нации.

3.Нужно е да бъдат използвани от Международния съд в областта на международното право.

Такива основни разпоредби, начала или принципи да необходими за съществуването на всяко право като логическа система.

Общите принципи на правото, използвани в международното право, са юридически понятия, постулати, правила на юридическата логика и юридическата техника, които се прилагат както в националните правни системи, така и в международното право. Но те могат да бъдат използвани само в процеса на тълкуване и прилагане на правните норми.

Юридически задължителни актове на международните организации е един нов източник на международното право, който се появава едновременно с признаване правосубектността на международните организации.

Особеностите на юридически задължителните актове на международните организации произтичат от особеностите на самите организации.

Международните организации действат като самостоятелни субекти на международните отношения. Със създаването им се появява и нов метод на регулиране на отношенията между държавите, отличаващ се с поемането на известни ограничения, които държавите приемат, като създават и членуват в една международна институция.

Вътрешното право на международните организации- това са правни норми, които съгласно учредителен акт регулират отношенията между ораните на самата организация и от които произтичат права и задължения за други международни организации и за държавите-членки на тази международна организация.

Терминът “ вътрешно право “ е условен, но той отразява сферата на действие на тези правни норми, които като правило не излизат извън рамките на международната организация.

Като втора категория юридически задължителни актове на международните организации могат да се обособят различните по наименование технически правила. Това са нормативни регламенти, чиито наименования се менят- административни регламенти, технически регламенти, медико – санитарни правила, международни стандарти. Те се изработват в сферата на дейност на международните организации и въз основа на техните учредителни актове.


Материала е изпратен от: Недялка Петрова
Изтегли материала