Събота, 28- ми Май
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Маркетинг

Оценка на целевите пазарни сегменти на хотел Глория


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА


К У Р С О В П Р О Е К Т


по


“Маркетинг в туризма”

Тема:Оценка на целевите пазарни сегменти на ХОТЕЛ “ГЛОРИЯ”КК “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”
1.


Материала е изпратен от: Стоян Захариев
Изтегли материала