Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Оценка на инвестиционен проект


I. Определяне срока на икономически живот на проекта период на сравнение на вариантите

А. Методически указания

Съвременният подход изисква проектите да се оценяват не по отношение на една година, а на определен период. По отношение на един инвестиционен проект разглеждаме следните срокове, отнасящи се до неговата продължителност от гледна точка на икономическия анализ:

  • Икономически живот на предприятието – той е продължителен, често без ясен край;

  • Икономически живот на проекта Тиж - това е периода, през който се реализира потенциала на идеята, представляваща сърцевина на инвестиционния проект. Зависи от продукта, който се произвежда или потребността, която се задоволява, както и от други фактори.;

  • Период на сравнение на вариантите Тсв - обхваща годините на сравнение на взаимно изключващи се варианти, като Тсв < = Тиж

Б. Изчисления по проекта

Вариант 1

Изходни данни:

Срок на строителство Тс – 4г

Срок на експлоатация на обекта след строителството с вероятност Р=0,4 – 8г и с вероятност Р=0,6 – 11г


Тиж = Тс + Тфум, където

Тфум – срок на функциониране с усвоени мощности


Тфум = 8г . 0,4 + 11г . 0,60 = 9,8г , закръгляме към 10г


Следователно Тиж = 4 + 10 = 14 години


Тиж = 14год


Вариант 2

Изходни данни:

Срок на строителство Тс – 4год

Срок на експлоатация на обекта след строителството с вероятност Р=0,4 – 8г и с вероятност Р=0,6 – 11г


Тиж = Тс + Тфум, където

Тфум – срок на функциониране с усвоени мощности


Тфум = 8г . 0,4 + 11г . 0,60 = 9,8г , закръгляме към 10гМатериала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала