Четв, 28- ми Окт.
Referatite.org е архив от реферати, курсови и дипломни работи,

казуси, теми, есета и всичко необходимо на ученика и студента
ХИТОВИ РЕФЕРАТИ
Начало / Реферати / Икономика Мениджмънт и човешки ресурси

Оценка на инвестиционен проект


Следователно Тиж = 4 + 10 = 14 години


Тиж = 14год
II. Изчисляване на еднократните разходи

  1. Преки инвестиции – обхващат всички инвестиционни разходи, необходими за изграждането на обекта без разходите, свързани с неговото месторазположение. По характер това са нови инвестиции за проучване, проектиране, лиценз, машини и т.н.

Вариант 1 – преки инвестиции 27 500 000лв.

Вариант 2 – преки инвестиции 34 750 000лв.

  1. Съпътстващи инвестиции – те са еднократни разходи, необходими за свързване на обекта с републиканската пътна и ЖП мрежа, за осигуряване на енергийно захранване от електрически мрежи с високо напрежение и др. Наличието и обемът на тези разходи ще зависят от това, дали проектираният обект е разположен в район и пункт с изградена инфраструктура, или не.

Вариант 1 - съпътстващи инвестиции 250 000лв

Вариант 2 – съпътстващи инвестиции 250 000лв

  1. Свързани инвестиции – за нормалното функциониране на някои обекти са необходими големи количества суровини, горива и енергия. Ако те не се намират на пазара е необходимо да се разширят мощностите на съответните доставчици, които обикновено имат интерес от това разширяване и го извършват самостоятелно. В някои случаи обаче доставчиците могат да поискат финансова помощ от инвеститора под различни форми – закупуване на акции, фирмен кредит и др. В някои случаи инвеститорът може да реши сам да се заеме с производството на суровини, компоненти и др., необходими за новото предприятие. По същество това е вертикална диверсификация назад, за чието осъществяване е необходим отделен проект. Но тъй като причината за тази диверсификация е разглежданият основен проект, инвестициите за диверсификация са свързани инвестиции т.е. елемент на еднократните разходи. Подобни инвестиции могат да се направят и във фирми – клиенти на новото предприятие.

Изчисляване на свързаните инвестиции:

Инвестиции за увеличаване мощностите на добивното предприятие

Iум = Q . K

Q допълнително изградени мощности

K – Относителни капиталови вложения лв/единица мощност, определя се на база реализирани проекти

Iум = 300 000 . 5 = 1 500 000лв


Материала е изпратен от: Стоян Тончев
Изтегли материала